Czerna – nasza miłość

Czerna – nasza miłość
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Czy wiecie, gdzie leży Czerna? W pięknym pasie pogranicznym, na zachodnich rubieżach b. powiatu bolesławieckiego. Wieś liczy 1010 mieszkańców, ma 1700 ha gruntów uprawnych i około 1600 ha użytków zielonych. Chlubi się nowo wybudowaną 8-klasową szkołą podstawową, kościołem po kapitalnym remoncie oraz nowo wybudowanym Ośrodkiem Kultury i strażnicą OSP. Na terenie wsi mamy magazyny towarów masowych Gminnej Spółdzielni w Nowogrodźcu i nową piekarnię, która prowadzi firmowy sklep sprzedaży pieczywa. Wieś dysponuje siecią wodociągów, ma 3 sklepy spożywcze, które obsługują także kupujący z zewnątrz. Od innych wsi odgradzają ją zakłady przemysłowe. Od wschodu widać największy zakład w gminie "Surmin", z którym samorząd sołecki utrzymuje więzi współpracy. Na południu mieści się klinkiernia produkująca cegłę najwyższej klasy i pełny asortyment wyrobów przydatnych w budownictwie. Na zachód od wsi zlokalizowano Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych (materiały budowlane i ognioodporne dla polskiego hutnictwa). W pobliskim Przyborsku wytwarza się m.in. płytki kwasoodporne (jedyny producent w kraju). Po stronic północnej mamy kopalnię glin "Surminu", a na południu kopalnię kaolinu. Prawdziwe zagłębie surowcowo-przemysłowe.Nic więc dziwnego, że mieszkają tu ludzie o dwu zawodach: rolnika i robotnika fabryk. Asfaltowa droga wojewódzka do granicy z RFN ciągnie się przez wieś na przestrzeni około 5 km i wymaga pilnych remontów. Zły stan nawierzchni mają też drogi dojazdowe do pól uprawnych, ale mieszkańcy Czernej chcą ten problem rozwiązać samodzielnie. Złożono już plan prac modernizacyjno – naprawczych do r. 1999 w Urzędzie Gminy i Miasta Nowogrodziec. W sołectwie zbudowano już 50 nowych domów mieszkalnych, 15 dalszych właścicieli ma już zezwolenia lub buduje nowe budynki. W tegorocznym planie przewiduje się budowę drugiej zatoczki i przystanku autobusowego przy drodze nr 4 (w kierunku zachodnim) oraz oświetlenia całej prowadzącej przez wieś arterii komunikacyjnej. Pomoże w tym zarząd dróg międzynarodowych we Wrocławiu, podobnie w ułożeniu chodnika dla pieszych wzdłuż tej trasy prowadzącej przez wieś. O wielu sprawach decyduje aktywność wiejskiego samorządu i sołtysa Władysława MIERZWY. Teraz przychodzi kolej na "telefonizację", a więc łączność wsi ze światem zewnętrznym. Trudno przezwyciężyć bariery monopolistyczne – jak stwierdza sołtys. Na decyzję czeka już 160 wniosków o podłączenie telefonów do mieszkań, a praktycznie tylko telefon w budynku sołtysa jest dostępny przez całą dobę (!). I jak wezwać w nagłej potrzebie karetkę pogotowia czy straż pożarną? W Czernej rej wodzą młodzi :starają się zarejestrować własny Związek Młodzieży, sekcję sportową, mają piękne pomysły na rozwój życia kulturalnego. Czy to się uda zrealizować – zobaczymy. W przygotowaniu informacji prasowej życzliwą pomoc okazał autorce sołtys Czernej pan Władysław MIERZWA.