Ekologia w matematyce

Ekologia w matematyce
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W marcu 1995 r. nakładem Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Jeleniej Górze został wydany zbiór zadań matematycznych, których treść dotyczy problemów ekologicznych naszego miasta oraz woj. jeleniogórskiego.
Świętouść w Międzywodziu (wyspa Wolin).
Autorkami opracowania są nauczycielki SP Nr 8: p. mgr Anna Marciniec, p. mgr Krystyna Młynicka i p. mgr Krystyna Żuralska. Zredagowanie zbioru zadań ekologicznych było jednym ze sposobów realizacji założeń planu pracy szkoły 1993/94 związanych z rozbudzaniem świadomości ekologicznej uczniów. W opracowaniu wykorzystano "Raport o stanie środowiska w województwie jeleniogórskim w roku 1990 i 1993".
Matematyczki z "ósemki" udowodniły, iż nie tylko na lekcjach biologii czy chemii można kształtować proekologiczne postawy naszych uczniów.
Zbiór stanowi cenną pomoc dla nauczycieli matematyki. Wydanie opracowania stało się możliwe dzięki osobistemu zaangażowaniu doradcy metodycznego WOM mgr Zofii Diakowskiej.