Przetarg
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

ZARZĄD GMINY BOLESŁAWIEC OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERT NA SPRZEDAŻ I ZAGOSPODAROWANIE
- nieruchomości położonej we wsi Otok w granicach działki nr 293 o pow. 0,05 ha – Kw nr 15117 zabudowanej budynkiem o kubaturze 1538 m wyposażonym w instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną, w którym aktualnie mieści się świetlica i sklep.
Cena wywoławcza 15.000 zł (150 mln)
Wadium 1.500 zł (15 mln)
Wadium należy wpłacić przelewem lub bankowym dowodem wpłaty na konto Urzędu Gminy, nr 382210-912-139-300, Bank Zachodni we Wrocławiu, Oddział Bolesławiec.
Pisemne oferty zawierające:
-propozycję zagospodarowania obiektu,
-oferowaną cenę,
-dowód wpłaty wadium należy składać w zamkniętych kopertach zaopatrzonych w hasło "PRZETARG" w sekretariacie Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Teatralna 1a, w terminie do dnia 5 kwietnia 1995 roku.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 6 kwietnia 1995 r. o godz. 10 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu ul Teatralna 1a (pok nr 16)
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy tel. 32-21 do 23
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.