50 lat PSS "Społem" w Bolesławcu

50 lat PSS
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W lipcu 1945 roku 17 członków wpłaciło po 1.000 zł. (w starych złotówkach) i w ten sposób powstała Spółdzielnia Spożywców "PIONIER" w Bolesławcu, uruchomiono 1 sklep spożywczy, w którym przede wszystkim zajmowano się rozdzielaniem paczek UNRA. W 1948 roku następuje połączenie 3 działających na terenie miasta spółdzielni POD WSPÓLNĄ NAZWĄ "HUTNIK" który zrzesza już 1000 członków. 1/Spółdz. Spoż. "PIONIER" -mającej 12 placówek handlowych 2/Spółdz. "DOLNOŚLĄZAK" – z 5-ma placówkami 3/Spółdz. "KOLEJOWA" – z 1 sklepem
Pierwszym prezesem zostaje Józef ŁACINA, a przewodniczącym rady Antoni Dziugieł.
1970 rok to już 25-lecie Spółdzielni i duży dorobek! Wielka sieć placówek handlowych, produkcyjnych i usługowych – do 5800 wzrosła liczba członków!
W 1977 roku "Społem" liczy 80 sklepów, 35 zakładów gastronomicznych, 9 bufetów przyzakładowych, 4 zakłady produkcyjne, hurt spożywczy i zatrudnia ponad 1000 pracowników!! Jest w czołówce największych zakładów pracy na terenie Bolesławca.
W lipcu 1982 roku Spółdzielnia uzyskuje samodzielność gospodarczą i można powiedzieć, że narodziła się po raz drugi.
W 1983 roku następuje ponowna reorganizacja handlu, w wyniku której wydzielone zostaje ze "Społem" Państwowe Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego i nasza Spółdzielnia przekazuje dla PHS-u 17 sklepów branży spożywczej oraz bazę maszynową.
Odzyskuje natomiast 5 sklepów branży przemysłowej. Nasza Spółdzielnia przeżywa trudne lata, boryka się z trudnościami, inflacja, urynkowienie – wszystko to ma wpływ na działalność.
W 1994 r. długo oczekiwana nowelizacja Prawa Spółdzielczego powoduje ożywienie, przepisy prawne utwierdzają członków Spółdzielni, że są prawowitymi współwłaścicielami majątku spółdzielczego -że los spółdzielni jest faktycznie w rękach spółdzielców jak i pracowników, a przyszłość zależy od umiejętnego zarządzania, odpowiedzialności za decyzje i zgromadzenie odpowiedniego kapitału.
Prezesi Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM" OD 1945 roku – p.p. Józef Łacina, Edward Sobczyński, Jakub Feldman, Janina Zamaro, Czesław Starostecki, Roman Pawłowski, Ludwik Zmuda, Józef Słabicki, Bogusława Samoszyńska od 1987 r.
Przewodniczący Rad Nadzorczych od 1945 roku -p.p. Antoni Dziugieł, Jan Tatargan, Jan Gruchman, Franciszek Terlecki, Stanisław Wasilewski, Antoni Skop, Edward Kowalczyk, Stanisław Osten, Edward Mazgaj, Zdzisław Krzemiński, Jan Lisiewicz, Piotr Hetel, Czesław Witczak, Bronisław Kodor, Mieczysław Arendarczyk, Bolesław Kwiatkowski i od 1994 roku Jadwiga Bielecka.
Najstarsi członkowie Spółdzielni:
-p.p. Mieczysław Arendarczyk, Bolesław Kwiatkowski od 1948 roku
-p. Jadwiga Gołąb od 27.05.1950 r.
-p.p. Tadeusz Bałacki i Antoni Skolesiński od 1959 r (pracownicy) W latach 90-tych PSS w Bolesławcu z dużego monopolistycznego przedsiębiorstwa handlowego przekształciła się w podmiot prywatny średniej wielkości, prowadzący działalność w 1955 roku w:
-24 sklepach, 2 magazynach hurtowych, 4 zakładach gastronomicznych, 1 piekarnia, 1 ciastkarnia, 1 wytwórnia wód gazowanych, 1 targowisko, również część niewykorzstanych pomieszczeń we własnych obiektach wynajmuje się osobom prywatnym.
Zatrudnionych na dzień dzisiejszy jest 245 pracowników, ciągle ulepszamy warunki pracy, stajemy się równoprawnym partnerem na obecnym konkurencyjnym rynku.