Komu mieszkanie, komu

Komu mieszkanie, komu
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Kiedy ostatni żołnierze i oficerowie jednostek byłej Armii Radzieckiej opuszczali koszary i osiedla mieszkaniowe w Trzebieniu gmina Bolesławiec, wydawało się, że będzie można zaspokoić szybko i w pełni potrzeby mieszkaniowe polskich rodzin z okolic miasta i gminy, oczekujących na własne mieszkanie.
Życie okazało się brutalne. Żołnierze i oficerowie opuszczający koszary i mieszkania dokonywali spustoszenia. Reszty, być może tej bardziej destruktywnej dokonali "nasi". Okazało się, że aby zamieszkać w tych domach nie wystarcz;) wyłącznie dobre chęci. Potrzebne okazały się pieniądze, szybkie decyzje i mądre koncepcje.
Szczególnie koncepcji zagospodarowania na cele mieszkalne tych domów było niewiele. Skarb Państwa, reprezentowany przez Urząd Rejonowy, najbardziej przychylny był koncepcji zagospodarowania tych domów na mieszkania komunalne.
Koncepcji tej, ze względów przede wszystkim ekonomicznych, nie poparła Rada Gminy ani też Rada Miasta.
Rada Gminy wyszła z inicjatywą powołania z listy potencjalnych przyszłych lokatorów tych mieszkali Spółdzielni Mieszkaniowej "Trzebień".
Dzisiaj z perspektywy zaledwie niecałych 3-ech lat można powiedzieć, że była to inicjatywa trafiona, dzięki której udało się uratować przed zniszczeniem i zagospodarować osiedle mieszkaniowe.
Dzięki znacznemu wysiłkowi finansowemu i osobistemu zaangażowaniu oraz robociźnie naszych członków Spółdzielni, popartych częściowa pomocą finansowa z. budżetu Wojewody i Rady Gminy Bolesławiec, aktualnie 230 rodzin posiada własne "własnościowe" M-3 lub M-4.
Gdyby jakiś "zabłąkany oficer" lub były żołnierz. Armii Radzieckiej zobaczył "swoje" mieszkanie – nic uwierzyłby chyba własnym oczom i nie rozpoznałby miejsca, w którym mieszkał.
To jest właśnie to, co udało się u nas, w naszej gminie, czego być może nic udało się zrobić innym. To jest to, czym można się chyba pochwalić, to jest to czego nie należy się wstydzić.
W tym osiedlu, nazwanym "leśnym" (od pięknego krajobrazu) chce się mieszkać. O mieszkanie w tym osiedlu pyta coraz więcej osób.
To właśnie z myślą o nich Zarząd Spółdzielni Trzebień" podjął się pionierskiego trudu zagospodarowania dalszych bloków koszarowych na cele mieszkalne.
Jest szansa, że dalszych około 150 rodzin powiększy w najbliższym czasie grono spółdzielców SM "Trzebień".
Niniejszy artykuł jest o tych, którzy stworzyli historię, teraźniejszość i dalej z uporem tworzą lepszą przyszłość tej spółdzielni.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Trzebień" przejęła na początku swego istnienia, już w grudniu 1992 roku, 4 budynki mieszkalne, w tym 3 szt. typu "Leningrad" i 1 typ "Bolesławiec", kotłownię, oczyszczalnię ścieków, ujęcie wody, budynek poczty i pawilon handlowy wraz. z terenem o łącznej powierzchni 5,77 ha. Mienie pozostawione przez JAR wymagało gruntownego remontu i modernizacji co skłoniło Spółdzielnię do podjęcia prac, polegających na przebudowie mieszkań, budowie nowych sieci zewnętrznych i wewnętrznych budynków, wymianie pokrycia dachów, docieplaniu ścian, wykonaniu węzłów sanitarnych, instalacji elektrycznej, co., kanalizacyjnej wymianie i remoncie stolarki, malowaniu i szeregu innych robót, które warunkowałyby uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynków, stosownie do Polskiej Normy i prawa budowlanego.
Równolegle prowadzone były prace modernizacyjne kotłowni i oczyszczalni ścieków (zaprojektowanych jako obiekty czyste ekologicznie oraz ujęcia wody).
Cykl inwestycyjny trwał tylko 8 miesięcy i w grudniu 1993 roku Spółdzielnia rozpoczęła, na powstałym "Osiedlu Leśnym", zasiedlanie 231 mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej około 12.230 m2.
Mieszkania przydzielono w stanie surowym, stąd lokatorzy zmuszeni byli wykonać prace wykończeniowe.
Ogólny koszt remontu budynków mieszkalnych i infrastruktury wyniósł ponad 26 mld st. zł. Prace wykonane zostały ze środków lokatorów, z udziałem 3 miliardowej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz wkładu Gminy Bolesławiec w wysokości około 1 mld st. zł, przeznaczonych na realizację infrastruktury technicznej, w związku z potrzebą dostawy mediów technicznych do sąsiadującej z osiedlem modernizowanej kosztem około 7 mld st. zł szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną. Będzie to najładniejsza szkoła w gminie Bolesławiec.
Na osiedlu uruchomiona została działalność handlowo – usługowa: dwa sklepy spożywcze, sklep przemysłowy, piekarnia, kwiaciarnia kiosk spożywczo – warzywny, kiosk z prasą, zakład fryzjerski, wypożyczalnia kaset video oraz. przystąpiono do budowy 116 garaży
Zakupiony także został teren o pow. ponad 13 ha, który przeznaczony został częściowo w ilości 4 ha na działki ogrodowe, a pozostała powierzchnia w przyszłości projektowana jest pod budowę około 70 domków jednorodzinnych.
Ten niebywale szeroki zakres prac, wykonanych w stosunkowo krótkim czasie, zachęcił Zarząd Spółdzielni do dalszego pozyskania i rozbudowy zasobów mieszkalnych.
Z końcem ubiegłego roku Spółdzielnia zakupiła, za symboliczną złotówkę, z. zasobów komunalnych gminy dalsze 4 budynki koszarowe jedno i dwu piętrowe, z przeznaczeniem na mieszkania.
Aktualnie przystąpiono do robót rozbiórkowych i opracowania dokumentacji technicznej na adaptację i modernizację obiektów. Przewiduje się utworzenie około 150 mieszkań 1, 2 i 3 – pokojowych (z. przedpokojem, kuchnią, łazienką, loggią i spiżarką), dla 46 członków oczekujących na mieszkania, zarejestrowanych w Spółdzielni oraz nowych, których nabór jest dalej prowadzony. Spółdzielnia oczekuje na nowych chętnych. Listy są otwarte.
Wyposażenie mieszkań zostało zaprojektowane podobnie jak w lokalach na istniejącym "Osiedlu Leśnym"(co.z termoregulatorami ciepła w mieszkaniach, ciepła woda dostarczana centralnie z kotłowni ekologicznej, opalanej olejem opałowym, zimna woda oraz indywidualne wodomierze w.z. i w.c, energia elektryczna). Aby ograniczyć prowadzenierobót wykończeniowych we własnym zakresie przez przyszłych lokatorów,Spółdzielnia zamierza wykonać większy zakres prac wewnątrz, mieszkań (m. in. rozprowadzenie instalacji wod.-kan., wykonanie wierzchniej warstwy posadzek podłogowych, malowanie mieszkania, stolarki i instalacji grzewczej).
Mieszkania przydzielane będą wyłącznie na zasadzie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Koszt 1 m2- pow. użytkowej mieszkań określony został szacunkowo w kwocie 350 zł (3,5 mln st. zł).
Dodatkową zachętą dla przyszłych lokatorów tego osiedla winny być takie walory, jak: odległość około 12 km od Bolesławca, położenie wsi przy drodze krajowej na trasie w kierunku do Zielonej Góry, bliska odległość do granicy zachodniej, możliwość uruchomienia zakładów produkcyjnych, handlowych i usługowych w obiektach porosyjskich na terenie wsi, a jednocześnie lokalizacja osiedla mieszkaniowego wśród zieleni. Na wszystkich chętnych, zainteresowanych nabyciem własnego mieszkania oczekują na zasiedlenia i zagospodarowanie lokale mieszkalne po stosunkowo niskiej cenie, zlokalizowane w atrakcyjnym miejscu.
Czy to możliwe? To trzeba osobiście sprawdzić!
Być może jest to żart. Czy tak łatwo mogą spełnić się marzenia?