Z dziejów miasta. Kościół rzymsko-katolicki w Bolesławcu w latach 1945-1995 parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Bożejowicach

Z dziejów miasta. Kościół rzymsko-katolicki w Bolesławcu w latach 1945-1995 parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Bożejowicach
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Bożejowice, chociaż stanowią ciągle jeszcze odrębną jednostkę administracyjną, to jednak swoją bliskością położenia, rozbudową i najróżnorodniejszymi związkami (m.in. religijno-moralnymi) z naszym miastem świadczą, że należy o tej wspólnocie religijnej pisać w ramach omawiania poszczególnych placówek duszpasterskich Bolesławca.
Część rodzin repatriantów przybyłych wczesną wiosną 1946 roku w rejon Bolesławca pochodziła m.in. ze Lwowa, Buczacza, Deltaka i Prynjawora. Niektórzy z nich osiedlili się w Bożejowicach, Rakowicach i Otoku. Właśnie z tych trzech wiosek dnia 25 czerwca 1991 roku została mocą dekretu (L.dz. 2017/91) metropolity wrocławskiego kard. Henryka Gulbinowicza utworzona omawiana parafia, wydzielona z parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy Jej pierwszym proboszczem został ks. Jan Czachor. Jak doszło do tego ważnego wydarzenia?
Zaraz po osiedleniu zaczęto organizować życie społeczne i religijne w tych miejscowościach. W Bożejowicach znajdowały się dwie sale widowiskowe, z których jedną mieszkańcy przeznaczyli do kultu religijnego na kaplicę publiczną dla tych trzech miejscowości. Wybrano też trzech przedstawicieli z tej społeczności. Byli to panowie:Michał Zimny, Aleksander Nawrocki i Jan Siniorski. Mieli oni doprowadzić do utworzenia w Bożejowicach filii, należącej do parafii Matki Bożej Wniebowzięcia w Bolesławcu. W Urzędzie Ziemskim i Gminnym uzyskano zgodę na otrzymanie wyżej wymienionej sali, a potem ówczesny proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP – ks. Józef Tomaszewski postarał się o prawa filialne dla Bożejowic i wyznaczył księdza, który w przygotowanej kaplicy odprawiał posługi liturgiczne.
Kaplica, którą wtedy przygotowano, jest obecnie kościołem parafialnym. Każdorazowo odprawiano w niej w niedziele i święta Msze święte. Pierwszym kapłanem, który to czynił był ksiądz Jan Skowronek – wikariusz z parafii Wniebowzięcia NMP. Również kolejny proboszcz ks. Jan Gromadzki troszczył się o życie religijne filii w Bożejowicach. W 1967 roku zarząd parafii Wniebowzięcia NMP objął ks. Władysław Rączka. Za jego proboszczowania do 1970 roku liczni księża wikarzy duszpasterzowali w Bożejowicach. M.in. dzięki zapobiegliwości ks. Jana Sowy w tamtejszym kościele wstawiono witraże.
W 1970 roku filia w Bożejowicach stała się częścią nowo powstałej parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dzięki gorliwości jej proboszcza, ks. Edwarda Bobera do kaplicy w Bożejowicach dobudowano w 1979 roku salkę katechetyczną, w której katechizowano dzieci i młodzież. Należy dodać, że do 1979 roku pani Jadwiga Dąbrowa udostępniała swój dom na nauczanie religii. Następnie w latach 1984-85 przprowadzono remont kaplicy, zmieniając beczkowy sufit na kasetony. Ławki wykonali stolarze Franciszek i Stanisław Stupicowie z Gościszowa, a posadzkę kładli Antoni Dąbrowa i Kazimierz Gawęda z Rakowie. Wnętrze kościoła upiększył artysta Jerzy Masterniak z Kotowic k/Wrocławia, malując na ścianach obrazy: "Ucieczka do Egiptu", "Św. Rodzina" oraz "Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów".
Gdy w 1991 roku w Bożejowicach utworzono Samodzielny Ośrodek Duszpasterski, jego pierwszym rektorem został ks. Jan Czachor, który w latach 1982-87 pełnił posługę wikariuszowską w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu. Ks. Czechor zamieszkał przy kaplicy w Bożejowicach, dokonując adaptacji pomieszczenia katechetycznego. Na jesień 1992 roku rozpoczęto budowę plebanii. Wykopy pod budynek wykonał pan Józef Wysocki, a przy fundamentach pracowali miejscowi parafianie. Aktualnie budynek ten jest już wybudowany i pokryty dachem, ale brak mu jeszcze kompletnego wyposażenia. Także kaplica czeka na modernizację. Ks. prób. Czachor zamierza podwyższyć swój obiekt sakralny i dobudować do niego wieżę.
Do parafii w Bożejowicach należy kościół filialny w Otoku p.w. Matki Bożej Różańcowej. Wybudowano go w latach 1984-86 dzięki ofiarności wiernych całej parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy wraz z jej proboszczem ks. Edwardem Bobrem. Wewnątrz zastosowano dużo drewna. Z modrzewia wykonano m.in. sufit, ławki, ołtarz i ambonkę. Natomiast konfesjonał i klęczniki wykonano z drewna dębowego. Na uroczystość I Komunii w 1983 roku odnowiono tę świątynię. Wybudowano też grotę, w której będzie umieszczona figurka Matki Bożej Różańcowej.
Znaczne zasługi dla kościoła w Bożejowicach ma pan Antoni Fabonik, który od 1958 roku jest jego oddanym kustoszem. Trzeba także dodać, że pobożność mieszkańców Bożejowic, Rakowie i Otoku jest godna podkreślenia, bowiem na ok. 900 mieszkańców w niedzielnej Mszy świętej uczestniczy z tej liczby ok. 60 procent.