Bolesławiec w statystyce w 1787 r

Bolesławiec w statystyce w 1787 r
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Statystyka historyczna to dziedzina interesująca, choć stosunkowo młoda. Pierwsze dane dotyczące domów i ludności miast śląskich mamy z lat 1710 -1722. W 1747 r. wprowadzono "tabele historyczne" zawierające dane o liczbie mieszkańców, dokładne wykazy rzemieślników według zawodów. Władze pruskie doceniały wartość dobrej statystyki dla poznania stanu ekonomicznego kraju. Dlatego też z okazji koronacji Fryderyka Wilhelma II sporządzono nadzwyczajny spis ludności. Wykonano go możliwie starannie i objęto nim wszystkich bez wyjątku mieszkańców Prus, uwzględniając szczegółową specyfikację społeczną i zawodową. W warunkach państwa feudalnego gdzie nie było biur statystycznych, panowała ciemnota społeczeństwa, było to przedsięwzięcie bardzo trudne i nic dziwnego, że popełniano wiele pomyłek. Mimo to "Generalne tabele statystyczne Śląska z 17X7 r." są dla nas źródłem wielu interesujących informacji również o naszym mieście. Część pierwsza tabeli informowała o nazwie miasta, jego właścicielu, nazwie przedmieści i liczbie mieszkańców Wynika z niej, że Bolesławiec jako miasto królewskie miał trzy przedmieścia: Górne, Dolne i Mikołajskie. Miasto liczyło 3093 mieszkańców, stacjonował w nim 496-osobowy garnizon wojskowy, pod dowództwem generała – majora.
Kolejne informacje dotyczą rzemieślników. W 1787 r. w Bolesławcu było: 30 piekarzy, którzy pracowali w 9 piekarniach, 12 gorzelników, 10 garncarzy, 28 rzeźników, ale 14 rzeźni, 32 kuśnierzy, 61 tkaczy, ale 19 tkalni, 34 krawców, 52 szewców wyrabiających obuwie, tylko 4 naprawiających buty, 34 pończoszników, 10 stolarzy, 92 sukienników.
Następna część tabeli informuje o manufakturach. W Bolesławcu istniały w tym czasie: drukarnia, garbarnia, tkalnia, fabryka tkanin wełnianych, bawełnianych i jedwabnych oraz inna jedna fabryka (z innych Źródeł wiemy, że produkowała ceramikę).
Część czwarta tabeli dotyczy ogólnych informacji o infrastrukturze miasta.
Bolesławiec otoczony był murami i miał trzy bramy. Nie miał jednak żadnej latami, widocznie inne miasta już je posiadały, skoro była taka rubryka. Istniał natomiast plac targowy. Targi odbywały sic dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i w czwartki. Odbywały się też jarmarki. Pierwszy z nich odbywał się we wtorek – po Zwiastowaniu, drugi we wtorek po Wniebowzięciu, trzeci we wtorek po św. Judzie (28.10), czwarty na 2 lub 4 dni przed targiem bydlęcym. Na tym kończą się w tabelach informacje dotyczące Bolesławca. Nawet jeśli nic były one dokładne, to i tak dostarczają nam wielu interesujących wartości i są zachętą do dalszych poszukiwań źródłowych.