Przetarg
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

ZARZĄD GMINY BOLESŁAWIEC
Ogłasza pisemny przetarg ofert na sprzedaż i zagospodarowanie nieruchomości położonej we wsi Otok w granicach działki nr 293 o pow.0,05 ha, zabudowanej budynkiem o kubaturze 1538 m3 , wyposażonym w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, w którym aktualnie mieści się świetlica, klub i sklep.
Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej nr 15 117 prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych w Bolesławcu.
Cena wywoławcza- 200 mln zł
Wadium- 20 mln zł
Wadium należy wpłacić przelewem lub bankowym dowodem wpłaty na konto Urzędu Gminy, nr konta 382210-912-133, Bank Zachodni we Wrocławiu, Oddz. Bolesławiec. Pisemne oferty zawierające:
- propozycję zagospodarowania obiektu,
- oferowaną cenę,
- dowód wpłacenia wadium
należy składać w zamkniętych kopertach zaopatrzonych w hasło "PRZETARG" w sekretariacie Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Teatralna 1 a w terminie do dnia 16 lutego 1994 r.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 1994 r. o godz. 9 w Urzędzie Gminy, w Bolesławcu, pok. nr 16. Szczegółowych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki
Gruntami Urzędu Gminy, pok. nr 5, tel. 32-21 do 23 Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.