Przed wyborami

Przed wyborami
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Towarzystwo Miłośników Bolesławca jest Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym w statutowych zadaniach którego jest zapis o działaniu na rzecz dobra miasta, jego wyglądu, czystości i estetyki, dbałość o jego zabytki, poszerzenie wiedzy o mieście, jego historii i tradycjach, ludziach tu mieszkających w przeszłości i teraźniejszości. Stoimy na stanowisku, że Samorząd Terytorialny jest ważnym i trwałym elementem naszego życia, przy pomocy którego można te cele realizować. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW BOLESŁAWCA wielką wagę przykłada do rozwoju kultury w mieście w szerokim tego słowa znaczeniu.
Duża wagę TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW BOLESŁAWCA chce nadać działalności popularyzatorsko-wydawniczej, dokumentacji przeszłości i teraźniejszości o mieście i ludziach.
Jesteśmy zdania jako regionaliści, że ważnym elementem w pracy wychowawczej z młodzieżą jest rozszerzanie wiedzy o regionie, utożsamienie się z miejscem urodzenia i zamieszkania, wyrobieniem postawy, że tu jest nasza "Mała Ojczyzna".
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW BOLESŁAWCA jest zdania, że w programie wyborczym do Samorządu muszą być głoszone hasła realne, poparte rzetelną wiedzą dające gwarancje ich realizacji.
Jesteśmy przeciwni głoszeniu haseł bez pokrycia oraz uprawiania taniej propagandy i agitacji. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW BOLESŁAWCA uważa, że kryterium doboru kandydatów do Samorządu to wiedza i fachowość, wysokie, sprawdzone i zweryfikowane morale, duża kultura polityczna. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW BOLESŁAWCA jest przeciwne uprawianiu nagonki politycznej. Kampania wyborcza winna być kulturalna zarówno w słowach jak i w umiejętności uznania racji i argumentów rzeczowych innych.
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW BOLESŁAWCA nie jest partią polityczną i nie będzie uczestniczyć w wyborach i w żadnej koalicji. Jesteśmy skłonni popierać wszystkich tych kandydatów i te ugrupowania, które w podobny sposób jak TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW BOLESŁAWCA widzą w przyszłym Samorządzie problemy naszego miasta.