Tematy obrad na rok

Tematy obrad na rok
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W lutym głównym tematem obrad sesji Rady Miejskiej było przyjęcie budżetu miasta na rok 1993. Na posiedzeniu 23 marca wiodącym tematem było uchwalenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta. W kwietniu radni wysłuchają sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 1992. Będzie też informacja Zarządu Miasta o współpracy Samorządu terytorialnego z przedsiębiorstwami państwowymi i spółdzielczymi ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania bezrobociu w Bolesławcu. Dominującym tematem czerwca będzie informacja Zarządu Miasta i Kuratorium Oświaty dotycząca przejęcia szkół podstawowych przez samorząd. Równolegle porządek obrad czerwcowej Sesji przewiduje informację Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego na temat stanu sanitarnego miasta Bolesławca, z uwzględnieniem lokali handlowych, gastronomicznych, targowiska itp. We wrześniu główny temat stanowić będzie informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 93r., a w październiku informacja Komendanta Rejonowego Policji o stanie bezpieczeństwa publicznego w mieście. W grudniu omówiony zostanie budżet miasta na 1994 rok i plan pracy Rady Miejskiej na 1994 rok. Niniejsza krótka informacja zawiera tylko wykaz głównych lub ważniejszych tematów Rady Miejskiej. Plan pracy Rady Mejskiej przewiduje kilkanaście innych nie mniej ważnych tematów, a praktycznie z całą pewnością w każdym miesiącu pod obrady sesji dojdą jeszcze tematy wynikające z bieżących potrzeb i spraw miasta.