Wodociąg dosyłowy Stare – Nowe Jaroszowice

Wodociąg dosyłowy Stare – Nowe Jaroszowice
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Potrzeba budowy sieci wodociągowej dosyłowej w tym rejonie wynika z braku prawidłowego ciśnienia w obecnym wodociągu, co powoduje częste zakłócenia w dostawie wody dla mieszkańców Nowych Jaroszowie. Zadanie to przewidziane zostało do zrealizowania w I półroczu br. przez wykonawcę, wyłonionego w przetargu ograniczonym, zorganizowanym dla firm specjalizujących się w budowie wodociągów. Przedmiotem przetargu było dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty, obejmującej termin wykonania, wysokość wynagrodzenia ryczałtowego o okres rękojmii.