Dla zainteresowanych nabyciem gruntów rolnych

Dla zainteresowanych nabyciem gruntów rolnych
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Obecnie gruntami Skarbu Państwa (byłego Państwowego Funduszu Ziemi) dysponuje Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 października 1991 roku. Do prowadzenia sprzedaży i nabywania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa upoważniona została gmina, na podstawie umowy-zlecenia, zawartego pomiędzy Oddziałem Terenowym Agencji we Wrocławiu a Urzędem Gminy.
Zbywanie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa odbywa się w trybie przetargu, z wyjątkiem zastosowania prawa pierwokupu, dotyczącego wyłącznie gruntów dzierżawionych powyżej trzech lat. Przy sprzedaży gruntów nie są przewidziane ulgi i preferencje; istnieje jedynie możliwość rozłożenia przez Agencję spłaty należności na raty. Wykaz gruntów Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Bolesławiec, przeznaczonych do użytkowania rolniczego, podany został do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach oraz w Urzędzie Gminy.
Wykaz obejmuje nazwę miejscowości, numery działek, klasyfikację gruntów, powierzchnię, wartość.
Wartość działek wyszczególnionych w wykazach oszacowana została w oparciu o średnią cenę skupu jednego kwintala żyta w kwartale 1992 r. podaną przez Główny Urząd Statystyczny i obowiązuje od stycznia br. Aktualnie cena jednego hektara gruntów czwartej klasy na terenie naszej gminy wynosi ok. 10 mln zł, natomiast klasy trzeciej – ok. 15 mln zł. Szczegółowych informacji o warunkach zakupu można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Bolesławcu, ul. Teatralna la, pokój Nr 1 na parterze.