Powstała grupa nauczycieli twórczych

Powstała grupa nauczycieli twórczych
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Nie trzeba udowadniać, te sytuacja polskiej oświaty jest bardzo trudna. Tym bardziej z zainteresowaniem i nadzieją należy odnotować fakt powstania Grupy Nauczycieli Twórczych, która ukonstytuowała się 27 kwietnia na spotkaniu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bolesławcu. Ustalono, że faza organizowania zostanie zakończona w momencie przekształcania grupy w Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych przy Prezydencie Bolesławca. Inicjatorem, pomysłodawcą i "duchowo merytorycznym " opiekunem jest Pani Wacława Wożniak, Wizytator Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze. Na spotkaniu omówiono zadania, formy i cele działalności zespołu, które sprowadzają się do promowania postaw proinnowacyjnych i uatrakcyjniania systemu dydaktyczno – wychowawczego.
Skład grupy pozostaje sprawą otwartą: jedynym kryterium będzie umiejętność zaproponowania twórczych rozwiązań w szeroko rozumianym procesie kształcenia.
Wszystkich zainteresowanych inicjatywą (nauczycieli, rodziców, instytucje) prosimy o kontakt ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, tel.28-09.
Dariusz Kwaśniewski
uczestnik spotkania