Dla poprawy dróg

Dla poprawy dróg
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Bolesławiec i problemy, jakie istnieją z ich bieżącym utrzymaniem, znane są wszystkim zainteresowanym, którzy z tych dróg korzystają. Mimo znacznie zwiększonego w ostatnich latach zakresu remontów, jakim poddawane są corocznie drogi w gminie, czuwać należy bezustannie nad bieżącą regeneracją nawierzchni, aby nie uległa zbyt szybkiemu zniszczeniu po modernizacji.
Realizacja prac drogowych, polegająca na budowie dywaników asfaltowych powierzana jest fachowemu wykonawstwu firm specjalistycznych, wybieranych w drodze przetargu. Często jednak potrzeba porządkowania dróg poprzez wyrównanie nawierzchni, szczególnie odcinków dróg śródpolnych, nieutwardzonych – wymaga od nas korzystania z usług sprzętu, wynajmowanego z innych jednostek. Zbyt często byliśmy zmuszani do korzystania z tego specjalistycznego sprzętu nie zawsze w tych terminach, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
W tej sytuacji Wójt Gminy zaproponował Zarządowi Gminy oraz Radzie zakup równiarki wyłącznie na potrzeby gminy. Inicjatywa ta zyskała akceptację Rady Gminy. Postanowiono skorzystać z oferty Przedsiębiorstwa Handlowego "i.t.c." w Białymstoku, zakupując trwałą i stosunkowo niedrogą równiarkę DZ-180. Używana może być ona przy równaniu i odśnieżaniu dróg oraz niwelacji wiejskich punktów gromadzenia odpadów.
Zakup równiarki planowany jest na początku lipca br. i w najbliższym czasie nastąpić winno sprawdzenie jej pracy w terenie.
Oby służyła jak najdłużej dla dobra mieszkańców naszej gminy.