Ile "zarabiają" radni

Ile
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Radnym – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – przysługują diety stanowiące rekompensatę za czas poświęcony statutowej działalności w wypełnianiu mandatu rajcy miejskiego. Uchwała nr 5 z dn. 20 grudnia 1994 r. Sesji RM w Bolesławcu uregulowała wysokość diet następująco: Przewodniczący Rady Miejskiej – 4 mln (starych) czyli 400 zł. Członkowie Zarządu Miasta – 2 mln. (starych) czyli 200 zł. Wiceprzewodniczący RM i Przewodniczący Komisji -1,4 mln. (starych) czyli 140 zł. pozostali radni -1,1 mln. (starych) czyli 110 zł.
Ponadto członkowie wybrani do komisji spoza radnych – 300.000 (starych) czyli 30 zł. – za udział w sesjach, posiedzeniach komisji czy kontrolach.
Dużo to czy mało? U nas diety mają charakter stały (miesięczny), inne samorządy płacą za każde spotkanie (posiedzenie) czy sesję nawet do 1 mln. zł. We Wrocławiu członkowie Zarządu Miasta otrzymują po 23 mln. zł.(Prezydent Wrocławia ma pensję 53,5 mln. zł.). W Legnicy Przewodniczący RM w roku 1994 otrzymywał ryczałt mieś. w wysokości 130% miesięcznego wynagrodzenia, a więc około 7,5 mln. zł., jego zastępcy 4,7 mln. zł., społeczni członkowie Zarządu Miasta ponad 5 mln. zł., radni – ponad 2,5 mln. zł. Radny Krakowa we wrześniu 1994 r. "zarabiał" 2,350 mln. zł. Większe diety otrzymują też radni Lubania, Lwówka, Zgorzelca, a nawet okolicznych gmin. Jesteśmy raczej skąpi (a może raczej oszczędni) w wypłacie honorariów...