Apel poległych

Apel poległych
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

WETERANI WALK NA WSZYSTKICH FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ! MIESZKAŃCY BOLESŁAWCA! ŻOŁNIERZE!
Stajemy dziś, w 50 rocznicę powrotu naszego miasta do Macierzy po wiekach obcego panowania, przed pomnikiem żołnierza polskiego, który o to miasto, o wszystkie polskie miasta ofiarnie walczył i krwawił na frontach II wojny światowej.
Stajemy w skupieniu i zadumie, po to, aby przywołać na pamięć wszystkich tych, dla których Polska była i do ostatniej chwili pozostała dobrem najwyższym. Jej oddali swoje młode życie, dla niej ofiarnie pracowali.
Stajemy oto razem, złączeni myślą serdeczną o wszystkich znanych i nieznanych żołnierzach tej ziemi, którzy swym czynem i poświęceniem przywracali ją Polsce.
Do Was mówię: synowie i córki narodu polskiego, którzy w czas okrutnej próby nie zawiedliście i pokazaliście światu, że Polski jesteście warci.
Was wołam: stańcie do apelu tak, jak stanęliście do walki o naszą tożsamość, o nasze niezbywalne prawo do suwerennego i niepodległego bytu.
Wzywam Was do apelu: żołnierze polskiego września, obrońcy WESTERPLATTE i WIZNY, GRODNA i LWOWA, WARSZAWY i MODLINA, uczestników bojów pod MŁAWĄ, MOKRĄ, w BORACH TUCHOLSKICH i nad BZURĄ, walecznych spod ZAMBROWA, TOMASZOWA LUBELSKIEGO i KOCKA; wszystkich bohaterów wojny obronnej.
STAŃCIE DO APELU! POLEGLI NA POLU CHWAŁY!
Was wszystkich wołam: żołnierze polscy, których frontowe drogi wiodły z zachodu i wschodu do umiłowanej Ojczyzny.
Wzywam Was żołnierze – tułacze spod NARWIKU i TOBRUKU, LENINO i MONTE CASSINO, WAŁU POMORSKIEGO i FALAISE, KOŁOBRZEGU, ARNHEIM i BERLINA.
Wzywam Was bojownicy ruchu oporu, żołnierzy wszystkich organizacji i ugrupowań, którzy za Polskę walczyli i jej życie swe oddali.
STAŃCIE DO APELU! POLEGLI NA POLU CHWAŁY!
Wzywam bojowych poprzedników naszych bolesławieckich jednostek wojskowych, które przejęły w dziedzictwo Wasze tradycje ofiarnej służby i walki.
Was wzywam żołnierze 18 pułku artylerii lekkiej, 1 i 66 pułku artylerii przeciwlotniczej.
STAŃCIE DO APELU! POLEGLI NA POLU CHWAŁY!
Wzywam Was, żołnierze 2 Armii Wojska Polskiego, których mogiły rozsiane są na Dolnośląskiej Ziemi, tych, którzy z karabinem w ręku walczyli o jej polskość.
Wzywam por. Bolesława WALKIEWICZA, ogn. SMOLEŃSKIEGO, kpr. Stanisława TOBISA, kpr. Kazimierza WIERCIŃSKIEGO, kan. Henryka POHIBIELKO oraz 28 nieznanych żołnierzy, którzy oddając swoje młode życie za Ojczyznę spoczęli na zawsze w naszej bolesławieckiej ziemi.
STAŃCIE DO APELU! POLEGLI NA POLU CHWAŁY!
Wzywam Was ofiarni mieszkańcy naszego miasta, których dziejowa zawierucha wojenna i polityka wielkich mocarstw pozbawiła domów i stron rodzinnych i skupiła tu, nad Bobrem.
Was wołam, którzyście nie szczędząc trudu i znoju przywracali to miasto Polsce, organizowali życie społeczno-gospodarcze i odbudowywali je ze zniszczeń wojennych.
Świadom dokonań naszych poprzedników wzywam na jubileuszowy, nadbobrzański apel:
- pierwszego burmistrza BOLESŁAWCA Bolesława KUBIKA oraz pracowników magistratu:
Annę PAWEŁKIEWICZ Władysława BURKOWSKIEGO
Józefa JASZTALA
Jana KOZENDRĘ
poległych 21 lipca 1945 r. wskutek wybuchu miny.
Wzywam Was: organizatorzy administracji państwowej i życia gospodarczego w regionie i mieście, zasłużonych mieszkańców miasta:
Karola BIENIASZKA,
Jana KUMOSZA,
Michała SKOCZENIA,
Napoleona MARKIEWICZA,
Jana ROGOWSKIEGO,
Jana FRANCZAKA,
Stanisława WASILEWSKIEGO,
Michała BIGOSIŃSKIEGO,
płk Henryka WAWRZYNOWICZA,
Juliusza JAMROZA,
Zofię KŁOSOWSKĄ,
Jana MARKOWSKIEGO,
Irenę i Alojzego SKORUPÓW
działaczy polonijnych z Jugosławii:
Ignacego KUNECKIEGO
Józefa ROZMUSA i Stanisław PADEWSKIEGO
Wzywam Was, twórcy podstaw oświaty i służby zdrowia, którzyście w pionierskich warunkach wnosili w to puste i zrujnowane wskutek działań wojennych miasto polskie życie.
Wzywam: Stefanię TAJCHNER, Władysława TATARCZANA, Helenę i Wincentego TYRANKIEWICZÓW, Wiktorię i Józefa GAŁKIEWICZÓW, płk Józefa KŁOSOWSKIEGO Krystynę RAUCHÓWNĄ Jana MARKIEWICZA
Wzywam Was pierwsi duszpasterze przybyli do naszego miasta, by na gruzach materialnych i duchowych budować nową wspólnotę wiernych. Jednoczyć ich wokół celu z jakim tu przybyli z różnych stron kraju i Europy i zabudowania w tym przywróconym Polsce mieście ojczystego gniazda.
Wzywam: ks. Andrzeja GROMADZKIEGO, ks. Jana MOTYKĘ, ks. Cyryla LEWALSKIEGO, ks. Aleksandra STYCZKA.
STAŃCIE DO APELU! CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
Na zawsze w naszej pamięci pozostaną imiona i czyny poległych i zmarłych żołnierzy oraz osadniczych pionierów naszego miasta.
Niech ich dokonania staną się nieustającą zachętą w wypełnianiu naszych obywatelskich powinności ku pożytkowi i na chwałę Rzeczypospolitej i naszego pięknego BOLESŁAWCA.
Niech każdy dzień ofiarnej służby i pracy dla państwa, dla każdego z nas, służy temu miastu. Niech rozsławia jego piękno i gospodarność. Niech będzie swoistym zadośćuczynieniem tym wszystkim, którzy na przestrzeni 50 lat budowali jego obecny kształt.