Policja zwalcza terroryzm. Jest program dla dzieci i młodzieży

Policja zwalcza terroryzm. Jest program dla dzieci i młodzieży
fot. www.sxc.hu (tomskydive) Ruszył Alfa, czyli skierowany do dzieci i młodzieży wojewódzki program edukacyjno-informacyjny, ukierunkowany na podnoszenie świadomości i kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Bolesławieccy policjanci będą się spotykać z młodymi ludźmi do końca roku szkolnego 2016/2017.
istotne.pl policja, edukacja, prewencja, terroryzm

Terroryzm to obecnie jedno z największych wyzwań dla współczesnego świata. – Mimo że nie ma żadnych sygnałów o tego typu zagrożeniach w Polsce, należy kłaść duży nacisk na edukację w zakresie właściwych zachowań na wypadek takiego zagrożenia – mówią mundurowi. Program edukacyjno-informacyjny Alfa, opracowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim, skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa dolnośląskiego. Wpisuje się on w założenia Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019, w którym zdefiniowane zostały zadania policji.

Obecnie świadomość i wiedza dzieci i młodzieży na temat terroryzmu są niewielkie. Strzępki informacji wyniesione z domu, przekazy medialne – to zazwyczaj dla młodych ludzi jedyne informatory o terroryzmie. – Dlatego kluczową kwestią dla realizacji programu będzie edukacja dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w przypadku, gdyby stali się oni uczestnikami zdarzeń o charakterze terrorystycznym – mówią policjanci.

Sposób prowadzenia zajęć oraz opracowane i wykorzystywane podczas nich materiały dydaktyczne zostały dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. Projekt jest realizowany przy wsparciu środków finansowych Fundacji PZU.

Edukację dzieci i młodzieży z powiatu bolesławieckiego w zakresie prawidłowego zachowywania się w przypadku wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym policjanci przeprowadzą do końca roku szkolnego 2016/2017.