Panowie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Szanowni Mieszkańcy Bolesławca

Panowie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Szanowni Mieszkańcy Bolesławca
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Przed chwilą wysłuchaliśmy historii naszego miasta – ponad 8 wieków trwania i rozwoju grodu nad Bobrem.Dla nas, dla naszego pokolenia, mimo zachowania wielkiego szacunku dla przeszłości, najważniejszy jest właśnie ten ostatni okres dziejów, te ostatnie 50 lat, okres kiedy Bolesławiec, gród Piastów Śląskich powrócił do Macierzy.Jest to piękny jubileusz – 50 lat -dużo, jak na życie jednego człowieka. Wśród nas, na tej sali są 50-ciolatkowie mieszkańcy naszego miasta, urodzeni tu w 1945 r.Te 50 lat to, dorobek pierwszych osadników wojskowych, pionierów z pierwszych transportów repatriacyjnych: Drohobycza, Jugosławii, Francji, Wileńszczyzny. To jednocześnie dorobek napływających do Bolesławca wielu absolwentów i specjalistów w latach 60, 70 i 80-tych, którzy tutaj w mieście dynamicznie rozwijającym się znajdowali pracę, realizowali swoje marzenia i ambicje zawodowe, zakładali rodziny i budowali swoje domy.Wielu zasłużonych ludzi dla naszego miasta już od nas odeszło, nie doczekali 50-lecia. Dzisiaj wracamy do Nich pamięcią, okazując wdzięczność, uznanie i szacunek...Jestem przekonany, że świętując Jubileusz mamy powody do dumy i satysfakcji z rozwoju naszego miasta, które od 1945 r. powstając z ruin, znacznie się rozrosło, podwajając liczbę mieszkańców.Praca, wysiłek i zaangażowanie kilku pokoleń bolesławian, przyniosły ten efekt, że dzisiaj nasze miasto, jest jednym z najpiękniejszych na Dolnym Śląsku. Jest w tym udział i praca moich poprzedników, burmistrzów, naczelników i prezydentów.Miasto – to nie tylko domy i ulice, to wiele instytucji i przedsiębiorstw z różnorodnymi osiągnięciami, które w znaczący sposób wpłynęły na jego rozwój.Obraz miasta kształtowany jest też przez pracę i osiągnięcia twórcze i artystyczne, a tych zarówno zbiorowych jak i indywidualnych w minionym 50-leciu możemy odnotować bardzo wiele.Stysfakcja z dokonań i sukcesów naszego miasta nie przesłania nam ostrości widzenia problemów, kłopotów i wielu niedostatków, które aktualnie są rozwiązywane i z którymi w najbliższym czasie będziemy musieli się uporać.Gospodarka odpadami komunalnymi z budową wysypiska, modernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego, budowa obwodnicy – to tylko przykłady najważniejszych problemów do rozwiązania.Obowiązkiem naszego pokolenia (mając szacunek do historii) jest myślenie o przyszłości. Jubileusz 50-lecia miasta, zbiega się z okresem istotnych przemian politycznych i gospodarczych w tej części Europy.Bolesławiec z peryferyjnego położenia na granicy dwóch różnych systemów polityczno-gospodarczych, znalazł się teraz w środku Europy, otwierają się granice przed naszą gospodarką i kulturą. Sytuacja ta stawia przed nami nowe wyzwania, stwarza szanse i zagrożenia. Naszym zadaniem i obowiązkiem jest szanse te wykorzystać, a zagrożenia zminimalizować, przy zachowaniu świadomości, że nasze możliwości są w tym względzie na skalę lokalną.Nasze miasto jest członkiem Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia, które zrzesza miasta i gminy leżące u zbiegu trzech granic: czeskiej, niemieckiej i polskiej. Euroregion tworzy pomost do budowy małymi krokami przyszłej zjednoczonej Europy. Mamy świadomość, że nie jest to proces łatwy i wymaga jeszcze wiele czasu. Nasze praktyczne i lokalne działania w tym względzie, to podtrzymanie partnerstwa z Pirną, podpisanie umowy o współpracy z drugim niemieckim miastem Siegburg i duńskim miastem Hobro. Współpraca z tymi miastami rozwija się na wielu płaszczyznach, staramy się korzystać z ich doświadczeń, nawiązują się pierwsze kontakty gospodarcze, ale dla mnie najbardziej satysfakcjonująca jest wymiana młodzieżowa, uważam to za dobrą inwestycję w naszą przyszłość.Wchodzimy w nowe 50-lecie naszego miasta, wchodzimy – nie bez obowiązków, ale też z nadzieją, że nasze największe zakłady przemysłowe takie jak: "Wizów", "Polfa", "Bonitex", "Sława", "Zakłady Ceramiczne" utrzymują swój status i będą zwiększać produkcję i zatrudnienie. Liczymy na rozwój firm prywatnych, spółdzielczych i rzemieślniczych. Od tego zależy dobrobyt naszego miasta.Musimy zrobić wszystko, aby podołać warunkom konkurencji i wykorzystać wszystkie nasze atuty do których należy: nasze położenie przygraniczne, zasoby surowcowe, a przede wszystkim zaradni i przedsiębiorczy mieszkańcy.Nasze miasto rozwija się w połączeniu i we współpracy z Gminą Wiejską Bolesławiec i mimo, że są to oddzielne administracje, to w wielu sferach jest to organizm wspólny. Zależy nam na dobrej i harmonijnej współpracy, symbolem tego jest dzisiejsza wspólna, uroczysta sesja...Szanowni Państwo, dzisiejsze Święto jest okazją do złożenia najlepszych życzeń. Chciałbym życzyć mieszkańcom naszego miasta jak też mieszkańcom gminy, aby to Święto stało się okazją do integracji, aby satysfakcja z dotychczasowych osiągnięć była zachętą do jeszcze większego wysiłku i wytrwałości w dbałości o nasze miasto i gminę, w aktywności w pomnażaniu naszego majątku i mądrego jego podziału.Idea samorządności, którą od kilku lat budujemy stwarza w tym względzie dodatkowe możliwości...Życzę, abyśmy wzmacniając ideę samorządności, budowali swoje Małe Ojczyzny oparte na wartościach jakie daje rodzina, dom rodzinny, środowisko, poczucie wspólnoty i patriotyzm lokalny. Życzę, aby pomyślność tych małych Ojczyzn złożyła się na pomyślność naszej Ojczyzny -Rzeczypospolitej.