Fakty, interpelacje, wnioski

Fakty, interpelacje, wnioski
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

JANINA P1ESTRAK-BABIJCZUK: BRUDNY DWORZEC PKP, KRYTYKA POCZTY.
VIII Sesja Rady Miejskiej (14 lutego) upłynęła pod znakiem krytyki. Radna stwierdziła, że Dworzec PKP w Bolesławcu, wizytówka miasta, przedstawia obraz nędzy i rozpaczy: jest przechowalnią bezdomnych i ludzi z marginesu, ciągle zanieczyszczony. Brakuje nadzoru PKP i systematycznego sprzątania obiektu. Zastrzeżenia budzi czas pracy urzędów pocztowych w niedziele i święta (czynne są w godz. 8-11). W sprawach tych Prezydent zwróci się o pomoc do Stacji San.-Epid. i Poczty Polskiej z propozycjami konstruktywnych rozwiązań.
ZDZISŁAW ABRAMOWICZ: POLITYKA INFORMACYJNA, GRYZONIE NA ZABOBRZU, SESJA TURYSTYCZNA RADY.
Potrzeba szerokiego serwisu informacyjnego o działaniach samorządu, który dotarłby do mieszkańców: decyzje RM winny być uzasadnione wobec społeczeństwa, np. w sprawach zmiany stawek czynszu, podatków i opłat lokalnych. Na osiedlu Zabobrze grasują gryzonie -myszy i szczury. Właściciele samochodów parkują je w dowolnych miejscach, nie wyłączając trawników i chodników dla pieszych. To nowy typ uciążliwości wynikających z rozwoju motoryzacji. Radny założył też wniosek o przygotowanie sesji tematycznie związanej z turystyką. Prezydent zgodził się z uwagami, zapowiedział dyscyplinowanie kierowców łamiących przepisy drogowe (zadanie policji), wskazał na możliwości informacyjne naszej gazety i lokalnej TV, widzi także potrzebę promocji turystycznej miasta, chociaż ze względu na mizerną bazę noclegową i położenie geograficzne do potęg turystycznych raczej miasto nie dołączy...
ELŻBIETA CHODYRA: PETYCJA W SPRAWIE STACJI PALIW CPN I OZNAKOWANIA ZAPLECZA ULICY ASNYKA
Radna przekazała otrzymany przez siebie i radnego A. Skoblińskiego list grupy mieszkańców ul. Asnyka w sprawie oznakowania zaplecza tej ulicy i likwidacji stacji paliw CPN. Radni zajęli oficjalne stanowisko w tej spornej sprawie i konflikt powoli wygasa. Jego ostatnim(?) akordem było spotkanie władz miejskich i rajców z zainteresowanymi w dniu 21 marca br. Do szczegółów i najważniejszych ustaleń powrócimy za miesiąc.
ELŻBIETA GAWLIK: DZIKIE WYSYPISKO ŚMIECI, APEL O WIATĘ MZK.
Przejście dla pieszych między terenem koszar JW a ogrodami działkowymi jest notorycznie zasypywane śmieciami i odpadami. To ulubione miejsce spacerów ludzi od wielu lat, nie wolno dopuszczać do takiego stanu rzeczy. Mieszkańcy osiedla zobligowali też radną do starań o ustawienie osłoniętej wiaty na przystanku MZK w obrębie pętli autobusowej przy ul. Łasickiej. Obie sprawy uda się szczęśliwie rozwiązywać.
PAWEŁ ŚLIWKO: "GŁOS" DO DYSPOZYCJI RADNYCH, WNIOSEK O WYDANIE WKŁADKI HISTORYCZNEJ, EKOLOGICZNE OGRZEWANIE HALI, KRONIKA MIASTA.
Obszerna informacja o dorobku i planach redakcji "Głosu" kończyła się wnioskiem o współpracę i artykuły samych radnych. Gazeta włączy się do serwisu informacji o życiu miasta, zachowując swoją autonomię i niezależność. Warto rozważyć zwiększenie częstotliwości jej ukazywania się. Zaakceptowano wydanie wkładki historycznej z okazji 50- lecia powrotu Ziemi Bolesławieckiej do Macierzy. Wniosek o zmianę systemu ogrzewania hali sportowej Technikum Mechanicznego (z węglowego na gazowe) doczeka się w tym roku realizacji. Radny wnioskował o założenie księgi pamiątkowej-kroniki miasta oraz tworzenie muzeum historii miasta. Propozycje te zostały zaakceptowane uzasadnieniem decyzji Rady w tej sprawie. Tekst "plakatu informacyjnego" drukujemy m.in. w "Głosie".
MIROSŁAW KUNECKI: ZMORA PARKINGÓW, PSI PROBLEM, KRYTYKA LOKALNEJ TV, OCHRONIĆ OGRÓDKI ŻYWOPŁOTEM
Rozwój motoryzacji zakłóca spokój mieszkańców i budzi kontrowersje. Mieszkańcy ul. Polnej żądają zakazu parkowania samochodów, natomiast przy ul. Widok chcą budowy parkingu (powstanie do końca br.). Trudno wszystkich usatysfakcjonować. Trzeba rozwiązać problem bezpańskich psów: przy "Supersamie" zaatakowały starszego mężczyznę. Krytykę widzów budzą niektóre programy lokalnej TV. To dziś chyba najdroższa telewizja lokalna w Polsce! Przy budowie ciepłociągu miejskiego firma "Winstal" wykarczowała żywopłoty przy ogródkach działkowych "Hutnik". Chroniły one uprawy przed ulicznym pyłem. Zniszczono też przy okazji drogę dojazdową dla samochodów. Blisko tysiąc osób – użytkowników działek – domaga się przywrócenia stanu poprzedniego. Miasto pomoże w przywróceniu pasa zieleni ochronnej – obiecał Prezydent. Mówca apelował też o zapewnienia bezpieczeństwa w Rynku i jego okolicach zwłaszcza po godz. 20-ej, istnieje tu autentyczne zagrożenie dla przechodniów. To ważne zadanie dla policji.
WOJCIECH KRZYWDZIŃSKI: JESZCZE RAZ "PSI PROBLEM".
W Bolesławcu wałęsa się niemało bezpańskich (ale nie tylko) psów, które zanieczyszczają chodniki, trawniki, a nawet klatki schodowe. Czasem przy aprobacie wyprowadzających ich na spacer opiekunów. Jakie działanie zamierzają podjąć w tej sprawie władze miejskie? Zdaniem Prezydenta trudno o rozwiązanie idealne: rzecz w poziomie kultury właścicieli i reakcji otoczenia, a więc nas wszystkich. Trzeba publicznie piętnować przejawy chamstwa. To na ogół skutkuje.
ANDRZEJ CHODYRA: CZY BĘDĄ CHODNIKI NA UL. BATOREGO?
Zobligowany przez mieszkańców osiedla radny pytał o los nawierzchni drugiej strony ul. Batorego: z jednej strony jezdni ułożono chodnik, z drugiej nie ma nic. Z wyjaśnień Prezydenta wynika, że ze względów oszczędnościowych wypada tam zasiać trawę: po prostu miasto nie ma środków finansowych na inne rozwiązania i stosuje się taką właśnie praktykę. Cóż – będzie zielono i ekologicznie...
KRYTYCZNIE: SPÓR O NAZWY ULIC
Sprawny przebieg trudnej sesji budżetowej, w tym również i zgłaszanie interpelacji – zakłócił spór o nazewnictwo nowych ulic. Widocznie pozostało coś z niedawnej tradycji, kiedy poprzednicy obecnych rajców miejskich dokonali w tym zakresie prawdziwej rewolucji – nie bacząc na koszty...
Tym razem wyszukano same "słuszne" nazwy: neutralne, krótkie, mile brzmiące i sympatyczne, ale i tak dyskusja i spory ciągnęły się bardzo długo. Ostatecznie "zwyciężyły" w głosowaniu ulice: TUNELOWA, GÓRSKA, JASNA i WIADUKTOWA, odpadły zaś – Sokola, Kamienna i Morska. Ta ostatnia -już drugi raz. Cóż – Bolesławiec już dawno przestał być "morskim" miastem w głębi lądu...