Forum radnych

Forum radnych
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Tworzymy nowy dział "GB" -zgodnie z zapowiedzią na ostatniej Sesji RM. Zmusza nas do tego niedostatek informacji o pracy samorządu lokalnego w prasie i TV Samorządowej. Radni chcą pracować przy otwartej kurtynie, są aktywni, zgłaszają wnioski i interpelacje, działają w imieniu swoich wyborców, prezentują publicznie ich problemy. Domagają się – i słusznie – prawa do "upubliczniania" swoich poglądów i opinii. Dziś informujemy o klubach radnych, ryczałtach rajców miejskich, dyżurach w m-cu kwietniu oraz interpelacjach zgłoszonych na sesji.
DYŻURY RADNYCH W KWIETNIU 1995 r.
Miejsce spotkań z wyborcami: Pokój Radnego na I piętrze budynku Urzędu Miasta w godz. 15-16 w każdy poniedziałek.
3 kwietnia – Ryszar Pomichter, Dorota Pińczuk
10 kwietnia – Andrzej Rudziński, Piotr Roman
27 kwietnia – Stanisław Szczepański, Antoni Skobliński