Dla Amerykanów Polacy przebudują drogę do Świętoszowa

Dla Amerykanów Polacy przebudują drogę do Świętoszowa
fot. Krzysztof Gwizdała Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył ponad 86 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego na drogi lokalne na Dolnym Śląsku. Wśród nich jest droga do Świętoszowa (gmina Osiecznica).

Wśród inwestycji, które otrzymają dofinansowanie, znalazła się przebudowa drogi powiatowej nr 2271 D: Osiecznica–węzeł autostradowy (Luboszów) A18–granica powiatu (Rudawica). Chodzi o „skomunikowanie jednostki wojskowej, w której będą stacjonowały wojska amerykańskie”. Wartość inwestycji to ponad 26,3 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie można było składać do 13 czerwca. Wpłynęło 14 wniosków, Województwo Dolnośląskie zarekomendowało 6 projektów na łączną kwotę 86 mln zł. – Po rozstrzygnięciach dotyczących dróg wojewódzkich i obwodnic to kolejna pula środków na rozwój sieci drogowej na Dolnym Śląsku. Tym razem wspieramy drogi lokalne, które mają szczególne znaczenie z punktu widzenia włączania poszczególnych obszarów regionu w międzynarodową sieć komunikacyjną TEN-T oraz pozwalają na budowanie łączności z przejściami granicznymi, terminalami towarowymi czy też obszarami strategicznej aktywności gospodarczej – podkreśla Cezary Przybylski, marszałek Województwa Dolnośląskiego.