Powstają nowe drogi w Bolesławcu

Powstają nowe drogi w Bolesławcu
fot. UM Bolesławiec Około 800 m drogi wybudowano przy ulicy Herberta w Bolesławcu. Z budżetu miasta przeznaczono na ten cel ponad 950 tys. zł.
istotne.pl inwestycja, piotr roman, gmina miejska, ul. herberta

Przy ul. Herberta w Bolesławcu odbył się odbiór częściowy robót przy budowie drogi. W ramach inwestycji wybudowano ok. 800 m drogi z nawierzchnią z betonu asfaltowego. Chodniki, zjazdy i pobocza utwardzone mają nawierzchnie z kostki betonowej szarej i czerwonej. W zakresie robót znalazło się również odwodnienie drogi oraz oświetlenie. Zamontowano 29 słupów oświetleniowych ze źródłem światła LED. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca k. Lubania. Z budżetu miasta przeznaczono na ten cel 951 486 zł.

Powstają nowe drogi w BolesławcuPowstają nowe drogi w Bolesławcufot. UM Bolesławiec

Odbiór częściowy dotyczy wszystkich robót zrealizowanych do 14 listopada 2016 r., z wyłączeniem zakresu robót, obejmujących obręb skrzyżowania ulicy Herberta z drogą wojewódzką nr 297 – ul. Jeleniogórską. Z powodu procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na wycinkę kolidującego z inwestycją drzewa, w którym stwierdzono siedlisko pachnicy dębowej (chrząszcza objętego ścisłą ochroną gatunkową) roboty w obrębie skrzyżowania nie mogły zostać wykonane. Po uzyskaniu niezbędnych zgód pachnica dębowa została przeniesiona na inne stanowisko. Połączenie drogi zostanie wykonane do końca kwietnia 2017 roku.

Warto przypomnieć, że prace przy ul. Herberta są kontynuacją inwestycji drogowych na nowo powstałym osiedlu domów jednorodzinnych i szeregowych. W styczniu br. zakończyła się budowa drogi, chodników oraz ścieżki rowerowej na ul. Rzemieślniczej. W wyniku zakończonych inwestycji powstało ok. 1200 m nowych dróg na osiedlu potocznie nazywanym „wojskową górką”. Łączny koszt budowy ulicy Herbarta i ul. Rzemieślniczej wyniósł prawie 2 mln zł.

– Na następny rok w projekcie budżetu mamy zapisane kolejne drogi na nowych osiedlach – informuje prezydent Bolesławca Piotr Roman. Zostaną wybudowane drogi przy ul. Zielonej – droga w kierunku Łazisk i ul. Rotmistrza Pileckiego – droga łącząca ul. Śluzową z ul. Garncarską.