Polsko-czeskie rozmowy odbyły się w Bolesławcu

Polsko-czeskie rozmowy odbyły się w Bolesławcu
fot. B.org W ratuszu spotkali się marszałek województwa dolnośląskiego i hetman kraju libereckiego
istotne.pl czeska lipa, petr skokan

O współpracy rozmawiali we czwartek marszałek Dolnego Śląska Paweł Wróblewski i hetman Kraju Libereckiego Petr Skokan. Po spotkaniu w miejskim ratuszu hetman i marszałek wzięli udział w uroczystym otwarciu Szkoły Podstawowej nr 1.

Czeskich gości witał w imieniu władz miasta i mieszkańców prezydent Piotr Roman. Nieprzypadkowo na miejsce spotkania wybrano Bolesławiec. Petr Skokan, obecnie hetman Kraju Libereckiego, jeszcze do niedawna był starostą Českiej Lipy, czyli miasta partnerskiego Bolesławca. Oprócz marszałka województwa dolnośląskiego i hetmana kraju libereckiego na spotkaniu byli obecni m.in. konsul generalny Republiki Czeskiej i burmistrz Českiej Lipy.

Początek współpracy Dolnego Śląska z Krajem Libereckim datuje się na początek 2003 roku. Podpisano wówczas umowę o współpracy obu regionów. Na zaproszenie marszałka podczas targów edukacyjnych TARED 2004 we Wrocławiu prezentował się Uniwersytet Techniczny Liberec. W ubiegłym roku pracownik Krajskiego Urzędu Kraju Libereckiego odbył staż w Biurze Regionalnym Dolnego Śląska w Brukseli. Nawiązano również kontakty między Komisją Turystyki i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego a Komisją Turystyki Kraju Libereckiego. Obecnie trwają prace nad wydaniem wspólnego folderu promującego regiony pogranicza.