Policjanci poinformują, jak rozwiązać spór poza sądem

Policjanci poinformują, jak rozwiązać spór poza sądem
fot. freeimages.com (Mike Johnson) W dniach 16–20 października organizowany jest Tydzień Mediacji, w czasie którego będzie można uzyskać informacje na temat pozasądowego rozwiązywania sporów.
istotne.pl policja, mediacja

W celu promowania mediacji, jako alternatywnej formy rozwiązywania sporów, w dniach 16–20 października, w godz. 7:30–15:30, funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego będą w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu (ul. Zygmunta Augusta) udzielać informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów i mediacji.

Mediacja to dobrowolny i poufny proces dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby trzeciej, cieszącej się ich zaufaniem – mediatora. Mediatorem może być zarówno ktoś zupełnie stronom obcy, jak i osoba im bliska (np. brat, siostra, koleżanka). Mediacja ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autorytatywnego rozwiązania, co różni ją od innej alternatywnej metody rozstrzygania sporów, jaką jest arbitraż.

W przypadku sporu na tle prawnym celem mediacji jest jego zakończenie, zwłaszcza w postaci ugody zawartej przez strony w wyniku mediacji (ustalającej wysokość zadośćuczynienia, odszkodowania lub nakładającej na strony inne obowiązki i zobowiązania prawne).