Gimnazjalisto, jeszcze nie wybrałeś szkoły? Przeczytaj, jaka jest oferta dla Ciebie!

Gimnazjalisto, jeszcze nie wybrałeś szkoły? Przeczytaj, jaka jest oferta dla Ciebie!
fot. Siedem różnych placówek i kilkadziesiąt profili kształcenia – to oferta powiatowych szkół ponadgimnazjalnych w Bolesławcu. Dowiedz się, czego i gdzie możesz się uczyć.
istotne.pl szkoła, gimnazjum, powiat bolesławiecki

Powiat Bolesławiecki prezentuje szczegółową informację dotyczącą kierunków kształcenia w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2017/2018. Opisy wszystkich szkół znajdziesz na stronie Powiatu z informacją o tegorocznej ofercie edukacyjnej.

Poniżej prezentujemy wszystkie kierunki kształcenia i linki do szczegółów oferty szkół.

Oferta I Liceum Ogólnokształcącego

 • I A – klasa matematyczno-fizyczna
 • I B – klasa humanistyczna (z elementami historii sztuki i filmu)
 • I C – klasa biologiczno-chemiczna
 • I D – matematyczna z chemią lub informatyką
 • I E – klasa geograficzno-językowa

Szczegółowy opis klas znajdziecie w dokumencie na stronie z ofertą edukacyjną I LO w roku 2017/2018.

Oferta II Liceum Ogólnokształcącego

 • 1 A – klasa matematyczno-fizyczna
 • 1 B – klasa humanistyczna o charakterze integracyjnym
 • 1 C – klasa biologiczno-chemiczna
 • 1 D – klasa wojskowa

Szczegółowy opis klas znajdziecie w dokumencie na stronie z ofertą edukacyjną II LO w roku 2017/2018.

Oferta Zespołu Szkół Budowlanych

 • technik architektury krajobrazu (4 lata)
 • technik budownictwa (4 lata)
 • technik geodeta (4 lata)
 • technik leśnik (4 lata)
 • technik ochrony środowiska (4 lata)
 • zasadnicza szkoła zawodowa w oddziałach wielozawodowych (trzyletnia szkoła branżowa): monter urządzeń i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie, monter sieci komunalnych, dekarz, cieśla, stolarz, monter konstrukcji budowlanych, kamieniarz; ale też w zawodach: fryzjer, fotograf, cukiernik, ogrodnik i inne w zależności od zapotrzebowania i zainteresowania uczniów.

Szczegółowy opis klas znajdziecie w dokumencie na stronie z ofertą edukacyjną ZSB w roku 2017/2018.

Oferta Zespołu Szkół Elektronicznych

 • technik informatyk
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • technik elektryk
 • technik elektronik
 • branżowa szkoła I stopnia – elektryk

Szczegółowy opis klas znajdziecie w dokumencie na stronie z ofertą edukacyjną ZSE w roku 2017/2018.

Oferta Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych

 • technik logistyk
 • technik fotografii i multimediów
 • technik handlowiec
 • technik weterynarii
 • branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia – wielozawodowa

Oferta Zespołu Szkół Mechanicznych

 • technik mechanik
 • technik mechatronik
 • technik górnictwa podziemnego
 • technik pojazdów samochodowych
 • zasadnicza Szkoła Zawodowa (nauka trwa 3 lata): Mechanik pojazdów samochodowych, Oparator obrabiarek skrawających (operator obrabiarek CNC)

Szczegółowy opis klas znajdziecie w dokumencie na stronie z ofertą edukacyjną ZSM w roku 2017/2018.

Oferta Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

 • technik ekonomista
 • technik hotelarstwa
 • technik spedytor 
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik organizacji reklamy
 • technik ceramik
 • Szkoła zawodowa: kucharz
 • Szkoła dla dorosłych: Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Kursy kwalifikacyjne

Szczegółowy opis klas znajdziecie w dokumencie na stronie z ofertą edukacyjną ZSOiZ w roku 2017/2018.

tekst zlecony