Jest szansa na wymianę starych pieców węglowych

Jest szansa na wymianę starych pieców węglowych
fot. UM Bolesławiec Gmina Miejska zamierza przystąpić do Programu Priorytetowego, który ma na celu ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego.
istotne.pl ekologia, um bolesławiec

Nieodzownym warunkiem przystąpienia do Programu jest uchwalenie przez Radę Miasta Bolesławiec Regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Regulamin będzie określał m.in. zasady naboru wniosków, sposób rozliczania oraz sposób przekazania beneficjentom dofinansowania. Uchwała zostanie skierowana pod obrady sesji Rady Miasta Bolesławiec 28 czerwca 2017 r. W projekcie uchwały zostały zawarte następujące informacje:

Beneficjenci (wnioskodawcy) programu:

 1. Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania.
 2. Wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).
 3. Właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy nieruchomości niestanowiących komunalnego zasobu mieszkaniowego.

Zakres wsparcia:

przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła wraz z instalacją c.o. i c.w.u.:

 • kotły gazowe,
 • kotły na olej lekki opałowy,
 • piece zasilane prądem elektrycznym,
 • kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)
 • włączenie do sieci cieplnych,
 • OZE – pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe służące zasileniu źródła.

Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji.

Forma dofinansowania:

W przypadku włączenia do sieci cieplnych ZEC dotacja będzie przydzielana w wysokości 100% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górny limit tych kosztów wynoszący 50.000,00 zł.

Dofinansowanie wymiany lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła lub likwidacja lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) będą możliwe pod warunkiem, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane do 31.01.2019 r. oraz w przypadku braku technicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.

W pozostałych przypadkach w wysokości do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym ustala się górne limity tych kosztów:

 • dla mieszkania w bloku wielorodzinnym – do 50% z kwoty 14.000,00 zł
 • dla domu jednorodzinnego – do 50% z kwoty 20.000,00 zł w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby i do 50% kwoty 8.000,00 zł.

Koszty kwalifikowane:

Koszty poniesione pomiędzy 1 stycznia 2017 r. a 30 września 2018 r.

Nabór wniosków odbywać będzie się w sposób cykliczny do wyczerpania środków. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne.

Po uchwaleniu Regulaminu Urząd Miasta Bolesławiec ogłosi pierwszy nabór wniosków wraz z wzorami obowiązujących dokumentów i oświadczeń niezbędnych do otrzymania i rozliczenia dotacji. Wszelkie informacje na ten temat znajdować będą się na stronie Urzędu Miejskiego oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Miejskiej Bolesławiec, menu „Ochrona środowiska”, zakładka „Dotacja – zmiana sposobu ogrzewania”.

– Zachęcamy do monitorowania stron internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec www.boleslawiec.eu – mówią magistraccy urzędnicy. – Za kilkanaście dni pojawi się informacja o dopłatach do wymiany pieców węglowych na nowoczesne źródła ogrzewania. Będzie również prowadzona akcja informacyjna dla mieszkańców we wszystkich możliwych kanałach informacji. Odbędą się otwarte spotkania informacyjne z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pracownikami Urzędu Miasta.

I dodają: – Deklaracje o przystąpieniu do programu będzie można pobrać ze stron internetowych, będą również dostępne w Urzędzie Miasta, w biurach Obsługi Interesanta oraz Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Bolesławiec. Zachęcamy mieszkańców Bolesławca do niezwłocznego składania deklaracji w celu przeanalizowania zawartych w nich danych oraz przekazania ich przez Urząd Miasta do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wszelkich informacji na ten temat udzielają: Robert Rzepnicki, tel. 75 645 65 72; Monika Wawrzynowska, tel. 75 645 65 34.