Skontrolowano realizację projektu ISPA

Skontrolowano realizację projektu ISPA
fot. B.org Przez cztery dni kontrolerzy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sprawdzali, jak realizowany jest projekt modernizacji gospodarki ściekowej w Bolesławcu. Wyniki kontroli są pozytywne.
istotne.pl ispa

Na celowniku kontrolerów znalazło się Biuro ds. Wdrażania Projektu ISPA, które znajduje się w bolesławieckim urzędzie miasta. Sprawdzano czy projekt i jego strona finansowa są prowadzone zgodnie z prawem.

Kontrolerzy sprawdzali również sposób zawierania kontraktów a także to, czy urzędnicy dostatecznie informują o postępie projektu i środkach pomocowych. Wyniki kontroli wykazały, że Gmina Miejska Bolesławiec realizuje projekt ISPA poprawnie.

Przy okazji kontroli kolejny raz zwrócono uwagę na problem stanu prawnego PWiK. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest w dalszym ciągu przedsiębiorstwem państwowym, z wojewodą jako organem założycielskim. Aby miasto mogło swobodnie korzystać z środków unijnych przedsiębiorstwo powinno zostać skomunalizowane.