Krzysztof Bednarz najlepszym nauczycielem zawodu

Krzysztof Bednarz najlepszym nauczycielem zawodu
fot. Krzysztof Gwizdała Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości przyznał doroczne wyróżnienie.
istotne.pl cech rzemiosł różnych

Najlepszym nauczycielem zawodu tegorocznej edycji został Krzysztof Bednarz. Drugie miejsce zdobyła Marzena Ostrowska-Drozdek. Trzecie miejsce otrzymał Andrzej Laudański.

Wyróżnienie otrzymała Teresa Sabadasz

Podsumowanie konkursu

Jedenasty raz Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu wspólnie z Powiatem Bolesławieckim jest organizatorem konkursu na „Najlepszego Nauczyciela Zawodu”.

Celem konkursu jest wyłonienie zakładów rzemieślniczych, które przestrzegają prawnej ochrony pracy i zasad bhp przy zatrudnianiu młodocianych pracowników oraz realizując programy praktycznej nauki zawodu, czyli osiągają najwyższą jakość w kształceniu zawodowym uczniów.

Zgodnie z regulaminem konkursu dyrektorzy szkół zawodowych spośród 159 nauczycieli zawodu wybrali 11 z nich.

Nominowani:

 1. Teresa Sabadasz prowadząca Restaurację „Europa”, która kształci w zawodzie kucharz
 2. Marzena Ostrowska-Drozdek prowadząca Fryzjerstwo „Kasia”, kształcąca w zawodzie fryzjer
 3. Katarzyna Cołokidzi prowadząca Restaurację „Petrochemia” – szkoląca w zawodzie kucharz
 4. Helena Kozioł prowadząca Pensjonat „Zielony dom” – szkoląca również w zawodzie kucharz
 5. Krzysztof Bednarz prowadzący „Instal-Serwis” – który kształci w zawodzie monter instalacji sanitarnych
 6. Andrzej Laudański prowadzący Cukiernię „Nowa” – szkolący w zawodzie cukiernik
 7. Karol Kowalski i Kornel Brodzikowski prowadzący Zakład fryzjerski „Koka” s.c. kształcący w zawodzie fryzjer
 8. Rafał Tomczyk Budownictwo Dekarsko-Blacharskie, Tynkarstwo, Murarstwo – szkolący w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych
 9. Andrzej Deberny Serwis Opon – który kształci w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
 10. Mirosław Seneszyn Firma transportowa Import-Export – kształcący w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
 11. Mieczysław Żuraw Usługi Ogólnobudowlane – szkolący w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych

Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego wystosował listy gratulacyjne na okoliczność nominowania do nagrody w Konkursie na „Najlepszego Nauczyciela Zawodu”. Listy wręczał Członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego Zbigniew Ładziński.

Decyzją kapituły konkursu w składzie:

 • Przewodnicząca – Alicja Krzyszczak – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu SP w Bolesławcu,
 • Zastępca Przewodniczącej – Marzena Kruk – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu,
 • Renata Czerwińska – Główny Specjalista Biura Mediów i Promocji Starostwa Powiatowego w Bolesławcu,
 • Grażyna Matczak – Podstarszy Cechu,
 • Jan Stawiany – Członek Zarządu Cechu

Wyróżnienie otrzymała Pani Teresa Sabadasz, od 22 listopada 1999 roku prowadzi Restaurację Europa w Kruszynie, szkoli uczniów w zawodzie kucharz

III miejsce zdobył Andrzej Laudański. od 1 grudnia 2003 roku jest właścicielem Cukierni „Nowa” w Bolesławcu. Jest nauczycielem praktycznej nauki zawodu – cukiernik. Zawsze otwarty na problemy swoich podopiecznych, wspomaga finansowo uczniów z rodzin ubogich.

II miejsce zdobyła Marzena Ostrowska-Drozdek, od 16 września 2008 r. prowadzi zakład fryzjerski i perukarski, wzorowy nauczyciel zawodu fryzjer, w pełni oddana swoim podopiecznym

Najlepszym Nauczycielem Zawodu tegorocznej edycji został Krzysztof Bednarz, od 10 października 1996 roku jest właścicielem renomowanego zakładu Instal-Servis w Bolesławcu; od blisko 20 lat szkoli młodocianych w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych. Podopieczni kończący 3 – letnią naukę zawodu z egzaminu czeladniczego otrzymują oceny celujące bądź bardzo dobre.