Kolejne miejskie inwestycje

Kolejne miejskie inwestycje
fot. UM Bolesławiec Rozpoczęła się budowa oświetlenia przy Piastów. Odebrano chodnik, zamontowano nowe latarnie i zmodernizowano zaplecze przy Komuny Paryskiej. Powstał tam też mały plac zabaw.
istotne.pl inwestycja, ul. komuny paryskiej, ul. piastów, um bolesławiec

W Bolesławcu rozpoczęła się budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Piastów do sklepu Biedronka. W ramach zadania zaplanowano montaż 11 aluminiowych słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowych LED. Wykonawcą robót jest spółka Itinet z Zielonej Góry. Wartość zadania wynosi 85 977 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta. Prace potrwają do połowy grudnia.

W listopadzie nastąpił odbiór wyremontowanego chodnika przy ul. Komuny Paryskiej. Zadanie zrealizowane zostało przez Powiat Bolesławiecki przy dofinansowaniu ze środków Gminy Miejskiej Bolesławiec w wysokości 95 175 zł. Podczas wykonywania robót drogowych stwierdzono, że oświetlenie drogowe, będące własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, tj. latarnie i kable je zasilające, są w bardzo złym stanie technicznym. Uzasadnione było zatem, w trybie pilnym, wykonanie modernizacji oświetlenia ulicy ul. Komuny Paryskiej. Prace obejmowały wymianę uszkodzonej linii kablowej, demontaż 11 istniejących słupów oświetleniowych oraz montaż nowych latarń. Koszt modernizacji oświetlenia ul. Komuny Paryskiej wyniósł 138 965 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta. Modernizację oświetlenia wykonała firma Elektros z Bolesławca.

Przy ul. Komuny Paryskiej przeprowadzona została również modernizacja zaplecza budynków od nr 8 do 23. Zadanie zrealizował Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu. Roboty wykonała firma Rob-Bud z Brzeźnika. Koszt prac wyniósł 435 420 zł.

Modernizacja zaplecza obejmowała obejmująca rozbiórkę starych nawierzchni, wykonanie nowych jezdni i chodników. W ramach prac na zapleczu budynków zamontowano oświetlenie drogowe typu parkowego (6 sztuk). W bezpośrednim sąsiedztwie – przy ul. Garncarskiej – nastąpiła wymiana czterech słupów oświetleniowych. Na zapleczu wykonany został mały placu zabaw z ogrodzeniem. Na zmodernizowanym podwórku pojawiła się również nowa szata roślinna.