Płk Grzegorz Potrzuski nowym szefem 23 Śląskiego Pułku Artylerii

Płk Grzegorz Potrzuski nowym szefem 23 Śląskiego Pułku Artylerii
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński Za nami uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 23 Śląskiego Pułku Artylerii. Pułkownik Paweł Świtalski przekazał dowodzenie bolesławieckimi artylerzystami płk. Grzegorzowi Potrzuskiemu.
istotne.pl wojsko, 23śpa, stanisław czosnek, grzegorz potrzuski, pawał świtalski

Uroczystość, która miała miejsce 14 listopada, rozpoczęło złożenie meldunku dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej generałowi brygady Stanisławowi Czosnkowi przez dowódcę uroczystości ppłk. Witolda Zawadzkiego. Następnie dowódca Czarnej Dywizji w asyście zdającego i obejmującego obowiązki dowódcy dokonał przeglądu pododdziałów 23 Śląskiego Pułku Artylerii.

Generał Czosnek:

Doświadczenie, spokój, opanowanie, umiejętność kierowania i dowodzenia podwładnymi wokół tych zadań, które stoją przed jednostką, to przymioty, które oddają w pełni charakter pułkownika Pawła Świtalskiego. Pułk pod jego rozkazami od trzech lat pokazał, że stanowi realną wartość bojową i jest nierozerwalnym elementem życia w ramach garnizonu i regionu.

Następnie dowódca Czarnej Dywizji podziękował ustępującemu dowódcy za osiągnięte wyniki i sukcesy szkoleniowe w trakcie dowodzenia jednostką oraz – po przybliżeniu dotychczasowej służby pułkownika Grzegorza Potrzuskiego – życzył nowemu dowódcy sukcesów w dowodzeniu pułkiem.

W swoim pożegnalnym przemówieniu pułkownik Paweł Świtalski podziękował żołnierzom i pracownikom jednostki za trud i wysiłek włożony w realizację zadań, podkreślając szczególną rolę przełożonych i wsparcie ze strony współpracujących jednostek i instytucji, na które jednostka zawsze mogła liczyć. W sposób szczegóły podziękował środowisku artylerzystów oraz współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym:

Prawdziwym sprawdzianem dowódcy jest to, czy pozostawił po sobie ludzi, którzy gotowi są podjąć jego dzieło i doprowadzić je do końca. Dowodzenie 23 Śląskim Pułkiem Artylerii było dla mnie zaszczytem i przyniosło mi wiele osobistej satysfakcji. Jestem dumny, że dane mi było realizować zadania postawione przez przełożonych wspólnie z moimi żołnierzami. To dzięki Wam mogłem realizować się zawodowo, z wami wspólnie przeżywać sukcesy i niepowodzenia.

Następnie głos zabrał pułkownik Grzegorz Potrzuski, nowy dowódca bolesławieckich artylerzystów, który zapewnił, że w swoim dowodzeniu będzie kontynuował pracę poprzedników:

Przyjmując sztandar naszej jednostki, jestem świadomy obowiązku, jaki będzie od dziś na mnie spoczywał. Mam świadomość ogromu wysiłku, jaki włożyli moi poprzednicy, aby pułk był postrzegany jako jednostka dobrze wyszkolona. Ze swojej strony mogę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby taki poziom co najmniej utrzymać. Jestem wymagającym żołnierzem, ale wymagam również od siebie. W moim życiu szczególnie bliskie mi są słowa Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego: „Od siebie trzeba wymagać najwięcej”.

Więcej informacji i zdjęć na stronie 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu.