Kolejne 87 biogramów reemigrantów, bogato ilustrowane rodzinnymi zdjęciami

Kolejne 87 biogramów reemigrantów, bogato ilustrowane rodzinnymi zdjęciami
fot. Muzeum Ceramiki/archiwa rodzinne W czwartek, 30 marca o 17.00 w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł przy ul. Chopina odbędzie się promocja dwóch publikacji wydanych przez Muzeum Ceramiki, poświęconych powojennym dziejom miasta i jego mieszkańców. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
istotne.pl muzeum ceramiki

Publikacja „Wydzierając puszczy ziemię… wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Jugosławii” to czwarta z serii publikacji przygotowanych w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia” realizowanego we współpracy z Gimnazjum Samorządowym nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu i koordynowanego przez dyrektorkę Marię Subik. W przygotowanie biogramów do tegorocznego tomu, poświęconego osadnikom, którzy po II wojnie światowej przybyli na terenie Bolesławca i okolicznych miejscowości z terenów byłej Jugosławii, zaangażowało się 91 uczniów szkół różnego szczebla i 13 nauczycieli. Udało im się opracować aż 87 biogramów, bogato ilustrowanych materiałem zdjęciowym pochodzących z archiwów rodzinnych bohaterów. Publikacja został przygotowana pod redakcją: prof. zw. dr hab. Grzegorza Straucholda (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Ewy Ołenicz-Bernackiej i Ewy Szajwaj (Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir) oraz Agaty Bojanowskiej i Anny Puk (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu).

Druga prezentowana publikacja „Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska” to pokłosie konferencji, która miała miejsce w dniach 17-18 czerwca 2016 r. w Bolesławcu. W publikacji zawarto 32 referaty opracowane przez wykładowców uniwersyteckich, historyków, archiwistów, muzealników i badaczy lokalnej historii. Teksty umieszczono w następujących działach: Lokalne stowarzyszenia historyczne, Bolesławiec, Śląsk, Wrocław, Osadnictwo, Wieś, Etnicum, Varia. Publikacja został przygotowana pod redakcją: Anny Bober-Tubaj (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu), dr hab. Joanny Nowosielskiej-Sobel oraz prof. zw. dr hab. Grzegorza Straucholda (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego).