Miasto podarowało budynek i teren pod szkołę specjalną

Miasto podarowało budynek i teren pod szkołę specjalną
fot. UM Bolesławiec 12 lipca 2017 roku prezydent Bolesławca Piotr Roman oraz przedstawiciele Powiatu Bolesławieckiego, starosta Karol Stasik i wicestarosta Tomasz Gabrysiak, podpisali umowę darowizny nieruchomości położonej przy ul. Bankowej nr 8.
istotne.pl szkoła specjalna, um bolesławiec, powiat bolesławiecki

Akt notarialny zawiera informację, iż Gmina Miejska Bolesławiec zbywa zabudowaną działkę o powierzchni 0,3653 ha przy  ul. Bankowej 8. Zbywana nieruchomość  zabudowana jest budynkiem oświaty oraz dwoma innymi budynkami niemieszkalnymi, tworzącymi całość funkcjonalną. W obrębie działki urządzone jest asfaltowe boisko sportowe, teren jest zagospodarowany zielenią, a pomiędzy budynkami utwardzony kostką, od strony ul. Karola Miarki i Bankowej – ogrodzony. Zgodnie z operatem szacunkowym, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, wartość darowizny wyceniono na kwotę 1.790.000 zł. W miejscowym planie zagospodarowania miasta Bolesławiec,  uchwalonym przez Radę Miasta Bolesławiec Uchwałą nr VI/43/07 z dnia 14.03.2007 roku, przedmiotowa nieruchomość  położona jest w terenie przeznaczonym  pod  usługi oświaty.

Darowizna nieruchomości przy ul. Bankowej nr 8 następuje z przeznaczeniem na cel publiczny związany z urządzeniem nowej siedziby Powiatowego Zespołu Szkół  i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Darowizna podlega odwołaniu w przypadku, gdy  cel darowizny nie zostanie zrealizowany w terminie 10 lat od dnia podpisania umowy darowizny. Podpisanie aktu notarialnego poprzedziła m.in. uchwała Rady Miasta Bolesławiec z 10.05.2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Bolesławieckiego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu na urządzenie nowej siedziby Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu, zarządzenie Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 19.06.2017 roku oraz uchwała Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 06.07.2017 roku w sprawie nabycia na własność, do powiatowego zasobu nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości położonej przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu

tekst zlecony