Arka wartości, czyli czemu warto odrzucić nałogi

Arka wartości, czyli czemu warto odrzucić nałogi
fot. Inez Wilas, wychowawczyni klas 1–3 HP w Bolesławcu W bolesławieckim Hufcu Pracy odbyły się warsztaty „Noe – profilaktyka alkoholowa” skierowane do klas zawodowych.
istotne.pl alkohol, warsztaty, um bolesławiec, hp bolesławiec, zsb bolesławiec

W zajęciach wzięły udział cztery klasy Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu. – Nieumiejętność utrzymania abstynencji przez młodzież jest, niestety, dosyć powszechna – mówią organizatorzy. – Program miał na celu obalanie przekonań normatywnych, czyli mitów. Uczestnicy budowali arkę z wartości najczęściej wymienianych przez nich jako ważne.

Według młodzieży, Miłość, Rodzina, Przyjaźń oraz Wolność to argumenty, dla których warto odrzucić nałogi. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach, m.in. odgrywali różne role, tworzyli scenki, chętnie odpowiadali na zadawane pytania. Na koniec programu prowadzący przedstawił swoje świadectwo, w którym opowiedział o własnym problemie alkoholowym ze szkolnych lat oraz o wytrwaniu w trzeźwości.

Uczestnicy zdobyli podstawowe wiadomości o uzależnieniu i współuzależnieniu od alkoholu, o funkcjonowaniu dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym, a także o czynnikach predestynujących do sięgania po alkohol.

Zajęcia odbyły się w ramach autorskiego programu wychowawców Hufca Pracy „Wybieram życie! Nie biorę!” współfinansowanego przez Urząd Miasta Bolesławiec.