Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim

Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim
fot. PCPR Bolesławiec Oficjalne otwarcie nastąpiło 6 czerwca 2017 r., o godz. 14:00. Centrum mieści się przy Al. Tysiąclecia 32d/2 w Bolesławcu.
istotne.pl powiat boleslawiecki, pcpr bolesławiec

W styczniu 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu rozpoczęło realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt napisany przez PCPR został zakwalifikowany do realizacji przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób i rodzin objętych usługami społecznymi poprzez poszerzenie oferty dot. usług społecznych w PCPR w Bolesławcu.

Otwarcie Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie BolesławieckimOtwarcie Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckimfot. PCPR Bolesławiec

Oficjalne otwarcie Centrum nastąpiło 6 czerwca 2017 r. o godz. 14:00 przy Al. Tysiąclecia 32d/2 w Bolesławcu. Realizacja projektu obejmie 3 lata, od stycznia 2017 r. do grudnia 2019 r. Pan Witold Gałuszka – kierownik Wydziału Włączenia w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy podczas otwarcia Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim, podkreślił wyjątkowość projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego utworzone Centrum, a także fakt, że Powiat Bolesławiecki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako pierwszy beneficjent na Dolnym Śląsku realizuje projekt, o takim charakterze, wymiarze, skierowany do różnej grupy docelowej. Pan Gałuszka podczas swojego przemówienia przekazał, że DWUP finansuje różnorodne pomysły, także z zakresu realizacji usług społecznych, aktywnej integracji ,wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Witold Gałuszka podkreślał podczas całego wystąpienia rangę realizowanego projektu m.in. ze względu na jego kompleksowość, charakter oraz fakt, że jest to jeden z pierwszych w Polsce projektów skierowanych jednocześnie do różnych grup docelowych: do rodzin w kryzysie, do osób opuszczających pieczę zastępczą oraz osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Rozwoju zwróciło uwagę na podjęte przez Powiat Bolesławiecki przedsięwzięcie i projekt został zgłoszony jako bardzo dobra praktyka.

Otwarcie Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie BolesławieckimOtwarcie Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckimfot. PCPR Bolesławiec

W ramach projektu planuje się:

1. Utworzenie mieszkania treningowego (chronionego) o charakterze interwencyjnym dla osób w kryzysie ( dla osób doświadczających przemocy w rodzinie).

2. Utworzenie mieszkania treningowego (chronionego) o charakterze wspomaganym ukierunkowanego na wsparcie usamodzielniających się wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej ( dla młodzieży pełnoletniej opuszczającej domy dziecka lub rodziny zastępcze).

3. Utworzenie punktu konsultacyjnego w zakresie poradnictwa specjalistycznego, tzw. „Okno rodzinne” – Ośrodka pracy z rodziną, zapewniającego usługi interwencji kryzysowej, między innymi:

 • poradnictwo i terapię psychologiczną,
 • poradnictwo psychiatryczne, rehabilitację,
 • treningi umiejętności społecznych,
 • poradnictwo prawne,
 • specjalista do spraw uzależnień

4. Utworzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego dla osób niepełnosprawnych miedzy innymi:

 • wózki inwalidzkie dla dzieci i dorosłych,
 • koncentratory tlenu,
 • materace przeciwodleżynowe pneumatyczne (rurowe),
 • łóżka rehabilitacyjno-ortopedyczne sterowane pilotem z materacem,
 • podnośniki wannowe (transportowo-kąpielowe),
 • balkoniki,
 • kule inwalidzkie.

5. Prowadzenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych.

Adresatami projektu są: osoby w kryzysie, w tym osoby doznające przemocy w rodzinie, młodzież opuszczająca domy dziecka lub rodziny zastępcze, rodziny z problemami opiekuńczo- wychowawczymi,
osoby niepełnosprawne.

Więcej informacji, dokumenty i wnioski na stronie internetowej: www.boleslawiec.pcpr.info

Całkowita wartość projektu: 1 929 369,26 zł.

tekst zlecony