Bobrowa ścieżka z nową nawierzchnią

Bobrowa ścieżka z nową nawierzchnią
fot. Grażyna Hanaf Trwają prace, by utwardzić dwa kilometry ścieżki nad Bobrem. Ścieżka nie straci swojego charakteru, będzie wygodniejsza i mniej błotnista.
istotne.pl bobrowa ścieżka

Część pieniędzy udało się Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji pozyskać ze środków unijnych. Prace zostaną ukończone w kwietniu tego roku. Utwardzanie ma służyć pieszym i rowerzystom, by podczas deszczy i słot ścieżka nie była zbyt błotnista i lepiej nadawała się do spacerów. Przy ścieżce zostanie postawionych kilka ławek i koszy na śmieci. Zorganizowane też będą proste stacje rekreacyjne (bez przyrządów): miejsca, gdzie staną tablice z propozycjami prostych ćwiczeń dla osób biegających lub ćwiczących nad Bobrem.