Radni miejscy zdecydują o przyszłości szkoły specjalnej

Radni miejscy zdecydują o przyszłości szkoły specjalnej
fot. UM Bolesławiec Rada Miasta podejmie decyzję w sprawie darowizny nieruchomości przy ul. Bankowej 8 na rzecz Powiatu Bolesławieckiego.
istotne.pl szkoła specjalna, um bolesławiec, powiat bolesławiecki, sesja rm

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że 10 maja 2017 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41, II p., sala nr 201 – odbędzie się XXXVI sesja Rady Miasta Bolesławiec.

Porządek obrad XXXVI sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXXVI sesji.
3. Przyjęcie protokołów XXXIV sesji Rady Miasta odbytej 29 i 31 marca 2017 r. oraz XXXV sesji Rady Miasta odbytej 26 kwietnia 2017 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXXV sesji odbytej 26 kwietnia 2017 r.
5. Informacje:
       5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
       5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Przerwa – wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miasta.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Bolesławieckiego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu (obręb: nr 0009, Bolesławiec – 9).
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Sprawy organizacyjne:
       9.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

tekst zlecony