Egzaminy do policji – jakie są wymagania, aby dostać się do policji?

Egzaminy do policji – jakie są wymagania, aby dostać się do policji?
fot. Krzysztof Gwizdała Praca w Policji jest przez niektórych nazywana służbą, takie przekonanie jest silnie związane ze specyficznymi zadaniami, które w swoich obowiązkach mają policjanci. Jakie wymagania czyhają na kandydatów chętnych do podjęcia takiej roli?
istotne.pl policja, praca

Tekst ślubowania, który wypowiada każdy rozpoczynający swoją służbę policyjną, zawiera wszystkie najważniejsze cechy i pożądane przymioty człowieka chcącego czuwać nad bezpieczeństwem obywateli. (…) ślubuję:

służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej

Każdy kandydat chcący wstąpić w szeregi Policji, powinien mieć świadomość, że jego decyzja wpłynie na jego przyszłe zachowania i obowiązki spoczywające na nim, również w czasie wolnym od pracy (choć zgodnie z twierdzeniem, że praca w Policji to służba – wolnego od służby nie ma się nigdy). Gotowość narażenia życia w niebezpiecznej sytuacji, bezwzględne przestrzeganie prawa i jego ochrona, nie zrażają wielu młodych ludzi do podjęcia pracy w Policji. Idealny kandydat powinien także odznaczać się ogromną dyscypliną wewnętrzną, honorem, a także powinien być osoba godna zaufania, której powierzyć można tajemnice związane z pełnieniem tej odpowiedzialnej funkcji.

Rekrutacja do Policji wiąże się z szeregiem testów, którym muszą sprostać kandydaci. Cały proces można podzielić na dwie części: pierwszy to złożenie dokumentów, rozmowa wstępna oraz konieczność poprawnej odpowiedzi na 40 losowo wybranych pytań dotyczących władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej Ostra selekcja sprawia, że niewielu kandydatów może przejść do kolejnego etapu naboru. Druga część naboru do Policji składa się m.in. z testu sprawnościowego, podczas którego niezwykle istotna okazuje się dobra kondycja fizyczna kandydatów; największą trudnością okazuje się test psychologiczny sprawdzający predyspozycje przyszłych stróżów prawa. Podczas testu, składającego się z niemalże 300 pytań, sprawdzana jest odporność na stres, postawę wobec zadań, dojrzałość emocjonalna.

Aby poprawnie przygotować się do testów psychologicznych można skorzystać z dostępnych w sieci symulatorów. Dzięki nim coraz więcej osób jest doskonale przygotowanych do rozwiązania testu właściwego. Wyćwiczenie siebie samego jest niezwykle ważne, a pewien rodzaj próby generalnej doskonale pomoże zobrazować prawdziwy proces rekrutacji. Platforma www.testymultiselect.pl zawiera aktualne testy na refleks, spostrzegawczość, testy psychologiczne, układanie logicznych zdań z rozsypani, testy wiedzy ogólnej, a także wiele innych pytań i zadań, z którymi przyjdzie zmierzyć się kandydatowi na policjanta. Stworzenie warunków identycznych jak podczas prawdziwego testu sprawia, że nic nie będzie w stanie zaskoczyć przyszłego stróża prawa.

tekst zlecony