Chodnik tylko do posesji sołtysa? Gmina: to nie ma nic do rzeczy

Chodnik tylko do posesji sołtysa? Gmina: to nie ma nic do rzeczy
fot. ii O nagłośnienie sprawy poprosił nasz Czytelnik.
istotne.pl kruszyn, inwestycja, chodnik, gmina bolesławiec, roman jaworski

Gmina Bolesławiec zamierza wybudować chodnik wzdłuż drogi biegnącej z Kruszyna do Łazisk (ul. Leszczynowa) – poinformował nas Czytelnik. I dodał: – Dziwnym zbiegiem okoliczności chodnik po lewej stronie ma się kończyć na wysokości posesji sołtysa, który jest również radnym w Gminie. Czy to jest jakiś dziwny zbieg okoliczności?

Jak jest naprawdę? Roman Jaworski, zastępca wójta Gminy Bolesławiec:

Gmina Bolesławiec, biorąc pod uwagę liczne apele Mieszkańców tej części Kruszyna o poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej, postanowiła, że przeznaczy pieniądze na roboty budowlane, związane z wybudowaniem chodnika, natomiast dokumentację projektową wykona Starostwo Powiatowe, jako właściciel tej drogi. W budżecie Gminy na rok 2017 zostały zabezpieczone środki na to zadnie, które obejmuje wykonanie chodnika od ul. Lipowej do drogi gminnej nr 103971D.

Gmina chciałaby wykonać większy zakres robót, nawet przez całą wieś Łaziska, jednak w tej chwili Starostwo, jako właściciel, nie dysponuje odpowiednim gruntem.

Właściciele gruntów znajdujących się po lewej stronie drogi w kierunku do Łazisk (w tym także sołtys wsi Kruszyn) wyrazili zgodę na udostępnienie ich części, celem realizacji zadania. Właściciel gruntu po stronie przeciwległej nie wyraził zgody na częściowe jego przekazanie.

W związku z tym zdecydowano, że chodnik przebiegać będzie po stronie lewej, aż do końca działki, należącej do ostatniego z mieszkańców, który udostępnił grunt – w tym przypadku jest to właśnie sołtys wsi. Jego posesja kończy się w miejscu, gdzie znajduje się murek oraz ogrodzenie, uniemożliwiające poprowadzenia tą stroną chodnika dalej. Z tego względu w tej części wykonane zostanie bezpieczne przejście dla pieszych na prawą stronę drogi. Z prawej strony, ok. 95 m wcześniej, równolegle od pierwszego budynku poprowadzony zostanie chodnik w kierunku Łazisk.

Dodatkowo za lokalizacją w tym miejscu przejścia dla pieszych przemawia fakt, że poruszający się tą drogą kierowcy, którzy nie przestrzegają ograniczeń prędkości, mogliby stwarzać zagrożenie dla przechodzących przez jezdnię na ul. Leszczynowej. Najlepsza widoczność oraz czas reakcji dla pieszych będzie wtedy, gdy przejście przebiegać będzie właśnie przy tej ulicy.

Wicewójt zaznacza: – To, że przy tej drodze mieszka sołtys Kruszyna, który jest także Radnym Rady Gminy Bolesławiec, nie miało wpływu na decyzję, po której stronie poprowadzony zostanie chodnik.

Kwota, jaką zapisano w budżecie na ten cel, wynosi 250 000 zł. Jaka będzie ostateczna wartość tego zadania – ustalone zostanie po przetargu. Otwarcie ofert nastąpi 24 maja, a zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę sierpnia br.