Ruszył program „Profilaktyka chorób wzroku u dzieci”

Ruszył program „Profilaktyka chorób wzroku u dzieci”
fot. freeimages.com (Kirsten Blackstock) Środki na ten cel pochodzą z budżetu Miasta Bolesławiec.
istotne.pl zdrowie, um bolesławiec

18 kwietnia ruszył program „Profilaktyka chorób wzroku u dzieci” finansowany z budżetu Miasta Bolesławiec. Program skierowany jest do uczniów klas I bolesławieckich szkół podstawowych. Realizatorką jest lek. med. okulista Elżbieta Ośko – Indywidualna Specjalistyczna Opieka Lekarska. W ramach programu:

  • badanie ostrości wzroku
  • komputerowe badanie wad wzroku
  • badanie dna oka
  • ukierunkowanie rodziców co do dalszego postępowania z dzieckiem.

Badania wykonywane są na podstawie list sporządzonych i zatwierdzonych przez dyrektorów szkół oraz przyjętego harmonogramu. Miejscem wykonywania badań jest Chumed przy al. Tysiąclecia 10A w Bolesławcu i Optyk przy ul. Rynek 13/14.

Warto przypomnieć, że w 2017 r. program „Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet” ma dwóch realizatorów: Centrum Medyczne Stomadent w Bolesławcu i Centrum Specjalistyczne Biomed w Bolesławcu. W ramach programu wykonywana jest mammografia piersi z opisem oraz USG piersi z opisem. Profilaktyczne badania diagnostyczne skierowane są do kobiet od 40 do 50 roku życia oraz kobiet powyżej 69 lat zamieszkałych na terenie miasta Bolesławca. Programem nie są objęte osoby, które w 2016 roku skorzystały z finansowanych przez Gminę Miejską Bolesławiec badań diagnostycznych w zakresie profilaktyki schorzeń sutka u kobiet, z wyjątkiem przypadków, gdy powtórzenie badania wynika z zalecenia lekarskiego. Badania wykonywane są na podstawie okazania dowodu tożsamości potwierdzającego wiek, płeć, numer PESEL, miejsce zamieszkania pacjentki oraz ewentualnego zalecenia lekarskiego.

Miejscem wykonywania badań jest Centrum Medyczne Stomadent w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 21. Termin pacjentki uzgadniają osobiście lub telefonicznie – pod numerem 75 734 68 68 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00–20:00).

Kolejnym miejscem wykonywania badań jest Centrum Specjalistyczne Biomed w Bolesławcu przy ul. Komuny Paryskiej 14. Termin wykonania poszczególnych badań pacjentki uzgadniają osobiście lub telefonicznie – pod numerem 501 084 798 lub 75 647 34 80 (od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00–17:30).

Program „Profilaktyka próchnicy u dzieci” skierowany jest natomiast do uczniów klas II szkół podstawowych. Realizatorem jest Chodyra Clinic Dominik Chodyra w Bolesławcu. W ramach programu wykonywany jest przegląd stanu jamy ustnej: ocena stanu uzębienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecność zmian próchniczych i wad zgryzu (sporządzenie diagramu zębowego) u dzieci z klas II uczęszczających do bolesławieckich publicznych szkół podstawowych. Rodzice zostają również ukierunkowani w zakresie dalszego postępowania z dzieckiem. Badania wykonywane są na podstawie list sporządzonych i zatwierdzonych przez dyrektorów szkół, po uprzednim zarejestrowaniu się przez rodzica/opiekuna ucznia w Chodyra Clinic w Bolesławcu. Miejscem wykonywania badań jest Chodyra Clinic. Klinika Implantologii i Ortodoncji przy ul. Garncarskiej 1/1A w Bolesławcu.