Wiedzą, jak otrzymać pieniądze z Unii Europejskiej

Wiedzą, jak otrzymać pieniądze z Unii Europejskiej
fot. Krzysztof Gwizdała Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji na temat wsparcia ze środków Funduszy Europejskich.
istotne.pl pieniądze, konsultacje, ue, um bolesławiec

W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pracownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze będzie pełnić dyżur w Bolesławcu.

Podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, mających formę indywidualnych konsultacji bezpośrednich, można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich oraz o zasadach ubiegania się o dotacje. Konsultant przedstawi aktualne możliwości wsparcia – w tym również pożyczki i poręczenia finansowane ze środków UE przeznaczone na rozpoczęcie czy rozwój działalności gospodarczej. Wskaże kierunki wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020 dla podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, a także poinformuje, do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.

Z usług w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych mogą skorzystać wszystkie podmioty oraz osoby zainteresowane tematyką wsparcia z Unii Europejskiej. Konsultacje są bezpłatne. Na miejscu udostępnione zostaną bezpłatne materiały informacyjne.

Na konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego zapraszamy 26 kwietnia 2017 r., w godz. 10.30–13.30, do Urzędu Miasta Bolesławiec – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, sala konferencyjna na IV piętrze, p. nr 412 (biurowiec przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1 w Bolesławcu).

Serdecznie zapraszamy!

Aktualne informacje na temat organizowanych na terenie Dolnego Śląska Mobilnych Punktów Informacyjnych oraz konferencji, spotkań i szkoleń publikowane są na stronie: Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku.

tekst zlecony