Publikacje o losach reemigrantów z Jugosławii oraz historii Bolesławca i Dolnego Śląska po 1945

Publikacje o losach reemigrantów z Jugosławii oraz historii Bolesławca i Dolnego Śląska po 1945
fot. Muzeum Ceramiki Publikacje „Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska” oraz „Wydzierając puszczy ziemię… wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Jugosławii” można nabyć w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki (ul. Kutuzowa 14) oraz Dziale Ceramiki (ul. Mickiewicza 13) w cenie 12 zł za egzemplarz.
istotne.pl muzeum ceramiki

30 marca 2017 r. w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł przy ul. Chopina odbyła się promocja dwóch publikacji poświęconych powojennym dziejom miasta i jego mieszkańców, wydanych przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu: „Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska” oraz „Wydzierając puszczy ziemię… wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Jugosławii”.

W wydarzaniu uczestniczyło około 200 osób, głównie mieszkańców Bolesławca, ale także badacze tematyki osadniczej. Wydarzenie podzielone zostało na dwie części, w których prezentowane były poszczególne publikacje, a wstęp przedstawił Prezydent Miasta Bolesławiec – Piotr Roman.

W pierwszej części spotkania prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold z Instytutu Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego zaprezentował informacje poświęcone publikacji „Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska”. Książka zawiera 32 referaty, które zostały wygłoszone podczas konferencji zorganizowanej w dniach 17-18 czerwca 2016 r. w Bolesławcu, dotyczące tematyki osiedleńczej i problematyki osadnictwa w Bolesławcu na Dolnym Śląsku po 1945 r. Wśród autorów tekstów znaleźli się przedstawiciele placówek naukowych, instytucji i organizacji państwowych i stowarzyszeń lokalnych: Barbara Smoleńska, Halina Waniak, Maria Niemczuk, Kamilla Dudek, Grzegorz Jankowski, Jerzy Zieliński, dr Rafał Nowakowski, Anna Bober-Tubaj, dr Edmund Maliński, Krzysztof Rajczakowski, Agata Bojanowska, dr Dariusz Przybytek, dr hab. Filip Wolański, dr Barbara Techmańska, Marta Łobacz, Angelika Perz, dr Grzegorz Sobel, Natalia Maria Kotrys, Kamilla Jasińska, prof. zw dr hab. Grzegorz Strauchold, Zygmunt Brusiło, Zdzisław Abramowicz, dr Aleksander Srebrakowski, prof. dr hab. Rościsław Żerelik, Barbara Grzybek, Ivo Łaborewicz, dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel, Adam Baniecki, dr hab. Piotr Pałys, prof. dr hab. Leszek Ziątkowski, Kamil Frączkiewicz, Barbara Schutty, Joanna Wolska-Zielińska. Organizatorami konferencji byli: Muzeum Ceramiki w Bolesławcu (ze wsparciem Gminy Miejskiej Bolesławiec), Pracownia Atlasu Historycznego Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Bolesławcu oraz Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki.

Druga część, prowadzona przez Marię Subik – dyrektora Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu i Annę Bober-Tubaj – dyrektora Muzeum Ceramiki w Bolesławcu poświęcona była książce „Wydzierając puszczy ziemię… wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Jugosławii”. To czwarta część wydana w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia”, poświęconego poszczególnym grupom reemigrantów, którzy przybyli na ziemię bolesławiecką po 1945 r., realizowanego w latach 2013-2016 przez Gimnazjum Samorządowego nr 2 i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, przy wsparciu lokalnych Stowarzyszeń oraz uczniów i nauczycieli szkół z Bolesławca i okolicznych miejscowości. Publikacja „Wydzierając puszczy ziemię…” została poświęcona najliczniejszej grupie osadników na tym terenie. W przygotowanie tomu zaangażowanych było 91 uczniów szkół różnego szczebla i 13 nauczycieli. Udało im się opracować aż 89 biogramów, bogato ilustrowanych materiałem zdjęciowym pochodzących z archiwów rodzinnych bohaterów. Publikacja został przygotowana pod redakcją: prof. zw. dr hab. Grzegorza Straucholda (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), Ewy Ołenicz-Bernackiej i Ewy Szajwaj (Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir) oraz Agaty Bojanowskiej i Anny Puk (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu). Na sali obecnych było wielu bohaterów wspomnień, którzy otrzymali z rąk młodzieży – autorów biogramów po egzemplarzu książki oraz symbolicznej róży. Był to bardzo wzruszający moment uroczystości.

W imieniu reemigrantów ciepłe słowa podsumowujące wydarzenie wygłosiła Halina Waniak, prezes Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół. Oprawę muzyczną przygotowały uczennice z Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu pod opieką Justyny Rapy.

tekst zlecony