Województwo inwestuje w sport i turystykę wokół Odry i jej dopływów!

Województwo inwestuje w sport i turystykę wokół Odry i jej dopływów!
fot. Grażyna Hanaf Dolnośląski Rok Rzeki Odry to inicjatywa, która pozwoli na promowanie naszej największej rzeki. Samorząd województwa ma do rozdysponowania 250 tys. zł.
istotne.pl cezary przybylski, umwd, bóbr, ngo

W październiku ubiegłego roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął rezolucję ustanawiającą rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Rzeki Odry. Do przedsięwzięcia włączyły się kolejne województwa: śląskie, opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie.

− Zależy nam na realizacji wszelkich projektów związanych z przywróceniem Odrze funkcji transportowych, współgrających z inwestycjami przeciwpowodziowymi, prowadzonymi na rzece i jej dopływach. Dodatkowo chcemy, by nabrzeże całej Odry znów zaczęło tętnić życiem. Dlatego stworzyliśmy „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018” – zaznacza marszałek Cezary Przybylski.

W ramach obchodów Roku Rzeki Odry ruszył m.in. konkurs „W stronę Odry”, który będzie dotyczył realizacji wszelkiego rodzaju projektów sportowych, turystycznych i rekreacyjnych oraz kulturalno-edukacyjnych, które będą zachęcać do aktywności sportowej i turystyki aktywnej na Odrze i jej dopływach (jak również na innych akwenach Dolnego Śląska). Samorząd zachęca także do propagowania działań z zakresu kultury i edukacji ekologicznej związanej z rzeką i wodą.

Zarząd Województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych związanych z Odrą, jej dopływami i innymi akwenami. Nabór wniosków trwa od 2 do 23 marca 2018 r. W konkursie można składać oferty, które dotyczą 2 obszarów, takich jak:

  • popularyzacja i upowszechnianie aktywności sportowych i rekreacyjnych związanych ze środowiskiem wodnym – imprezy, zawody sportowe i cykliczne zajęcia na Odrze, jej dopływach, akwenach i zbiornikach oraz dolnośląskich rzekach, popularyzacja różnych sportów wodnych oraz aktywności uprawianych w bezpośredniej bliskości wody
  • upowszechniania turystyki i promowanie walorów turystycznych regionu – imprezy turystyczne mające na celu upowszechnienie i popularyzację turystyki aktywnej, realizowanej na rzece Odrze, jej dopływach, akwenach i zbiornikach wodnych oraz dolnośląskich rzekach, zwiększenie poziomu świadomości i wiedzy dotyczącej zachowania się na ciekach i akwenach wodnych.

Zadania będzie można realizować w terminie od 26 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 roku. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe. Wszystkie szczegóły ogłoszenia konkursowego można znaleźć pod tym linkiem: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,43042,idmp,127,r,r.