Co z pieniędzmi na blok operacyjny w szpitalu powiatowym?

Co z pieniędzmi na blok operacyjny w szpitalu powiatowym?
fot. MZ Jutro radni Rady Powiatu będą głosować nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2018.

W czasie lutowej sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego radni podejmą (lub nie) uchwałę ws. „zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2018”. W uzasadnieniu dokumentu czytamy m.in., że zmniejszy się plan wydatków o kwotę 900 tys. zł w związku z „rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia pn. »Współpraca administracji w zakresie zdrowia publicznego w Powiecie Bautzen i Bolesławiec zaplanowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014–2020«. Projekt nie otrzymał dofinansowania”.

Nie oznacza to jednak, że inwestycja jest zagrożona. W drugim podpunkcie uzasadnienia wspomnianej uchwały mowa bowiem o zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 900 tys. zł i przeznaczeniu jej na realizację nowego przedsięwzięcia, które będzie nosić nazwę „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku szpitalnego o nowy kompleks operacyjno-zabiegowy wraz z wyburzeniem dwóch istniejących budynków w Zespole Opieki zdrowotnej w Bolesławcu”.

Sprawa jest czysto techniczna. Powiat ma zamiar złożyć kilka wniosków (jeden już złożył) – do różnych instytucji – o dofinansowanie tej inwestycji. I samorządowcy, i szpital nie zamierzają czekać na ich rozstrzygnięcie; chcą, aby rozbudowa szpitala już teraz. Stąd ta uchwała. Zadanie się nie zmienia, zmienia się jedynie jego nazwa.

Powiat w ciągu najbliższych dwóch lat przekaże szpitalowi przy Jeleniogórskiej 1,8 mln zł na rzeczoną inwestycję. (Po 900 tys. zł w każdym roku). Do tematu wrócimy.