32 uczniów „Elektronika” na praktykach w Sewilli

32 uczniów „Elektronika” na praktykach w Sewilli
fot. ZSE Bolesławiec W Zespole Szkół Elektronicznych odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Erasmus Plus, akcja 1, dot. kształcenia i szkolenia zawodowego „Nowe technologie wspierające nabywanie kompetencji zgodnych z nowymi trendami i wymogami na rynku pracy”.
istotne.pl edukacja, praktyka, hiszpania, zse bolesławiec, sewilla

W ramach projektu Erasmus Plus na praktyki do Sewilli wyjechało 32 uczniów z takich kierunków jak: technik cyfrowych procesów graficznych, technik teleinformatyk i technik elektryk. – Projekt był realizowany w ramach dwóch mobilności. Pierwsza z nich, realizowana na przełomie marca i kwietnia, dotyczyła projektowania gier komputerowych, zaś druga, realizowana we wrześniu br., była poświęcona odnawialnym źródłom energii – mówią przedstawiciele bolesławieckiego ZSE.

I dodają: – Podczas pobytu na praktykach uczniowie zdobywają nie tylko doświadczenie zawodowe, lecz także podnoszą swoje kompetencje językowe, rozmawiając w językach angielskim i hiszpańskim. A w czasie wolnym poznają kulturę i obyczaje hiszpańskie. Mają również możliwość podziwiania ulicznych występów flamenco podczas popołudniowych spacerów; podróżują i zwiedzają pachnącą pomarańczami Andaluzję, odwiedzają takie miejsca jak: Gibraltar, Tawirę (Portugalia), Granadę, Malagę, Kadyks, Rondę oraz oczywiście Sewillę.

Na zakończenie uczniowie otrzymują certyfikaty potwierdzające znajomość języka hiszpańskiego, certyfikaty kompetencji nabytych podczas zagranicznych praktyk, wystawione przez organizację przyjmującą, oraz certyfikat Europass Mobility potwierdzający europejską ścieżkę kształcenia oraz odbycie stażu zagranicznego.

Grono nauczycielskie ZSE:

Październik jest miesiącem, w którym kończymy ponaddwuletnią pracę nad projektem pt. „Nowe technologie wspierające nabywanie kompetencji zgodnych z nowymi trendami i wymogami na rynku pracy”, a jednocześnie zaczynamy pracę nad nowym projektem: „Nowe technologie szansą do nabycia europejskich kompetencji kluczowych”, w ramach którego pierwsza grupa wyjedzie na praktyki do Hiszpanii w maju 2018 roku, natomiast kolejna we wrześniu 2018 roku.

Należy dodać, że tylko nasza szkoła z Powiatu Bolesławieckiego zdobyła środki na realizację praktyk zagranicznych w ramach projektu Erasmus Plus, akcja 1. Wniosek konkursowy uzyskał 96 punktów na 100 punktów możliwych do zdobycia! W Zespole Szkół Elektronicznych na praktyki zagraniczne na przełomie 5 lat wyjechało ponad 80 uczniów.

Koordynatorką projektu Erasmus Plus w Zespole Szkół Elektronicznych od 4 lat jest Elżbieta Niedźwiecka.