Trwa lustracja dróg w powiecie

Trwa lustracja dróg w powiecie
fot. GA Celem działań jest weryfikacja poprawności w oznakowaniu oraz sprawdzenie stanu nawierzchni dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
istotne.pl policja, droga, dsdik, zdp bolesławiec, lustracja

Bolesławiecka policja wspólnie z zarządcami sprawdza drogi wszystkich kategorii na terenie naszego powiatu. Chodzi o ujawnienie miejsc i elementów mogących powodować zagrożenia, takich jak m.in.

  • zły stan nawierzchni
  • sprzeczne ze sobą oznakowania pionowe i poziome
  • nieprawidłowe i nieczytelne oznakowanie
  • zbędne oznakowanie
  • zniszczone urządzenia bezpieczeństwa dróg (lub ich brak)
  • brak chodników, szczególnie we wsiach, przez które przebiegają drogi krajowe i wojewódzkie
  • niebezpieczne dla uczestników ruchu drogowego drzewa na poboczach.

Policja czeka na Wasze opinie, uwagi i sugestie, które można przekazać:

Tego typu informacje można też zgłaszać:

  • Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei – tel. 71 391 71 00
  • Zarządowi Dróg Powiatowych – tel. 75 646 97 25, 75 644 69 35.