Będzie kolejny odcinek ścieżki rowerowej w Warcie

Będzie kolejny odcinek ścieżki rowerowej w Warcie
fot. Gmina Warta Bolesławiecka Gmina otrzyma ponad 190 tys. zł dofinansowania na ten cel.
istotne.pl warta bolesławiecka, umwd, inwestycja, rower, ścieżka rowerowa

Gmina Warta Bolesławiecka w czwartek 25 maja zawarła z Województwem Dolnośląskim umowę o przyznanie pomocy na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej po byłym torowisku na terenie gminy Warta Bolesławiecka” (w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”).

Cała inwestycja ma kosztować prawie 276 tys. zł. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 190 863,00 zł.

Dobra wiadomość?