Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
fot. PCPR Bolesławiec W grudniu br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu uruchamiło grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Przemoc domowa jest tematem coraz częściej występującym w świadomości opinii publicznej. W przypadku ofiar, które podejmują pierwsze kroki, by się bronić przed sprawcą przemocy, dużym wsparciem okazuje się praca grupowa, która pomaga przełamać poczucie izolacji i daje szansę uzyskania wsparcia ze strony grupy. Formuła zajęć umożliwia także lepszą możliwość testowania nowych form zachowania i ćwiczenia pożądanych nawyków.
istotne.pl grupa wsparcia, pcpr bolesławiec

Powyższa idea stała się inspiracją dla utworzenia lokalnej grupy wsparcia dla ofiar – kobiet dotkniętych przemocą domową. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, pok. 104 (budynek Starostwa Powiatowego w Bolesławcu).

Adresatami tej formy pomocy są kobiety, które doświadczają przemocy domowej i są mieszkankami powiatu bolesławieckiego. Panie, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach, proszone są o indywidualny kontakt telefoniczny z pracownikiem PCPR, tel. 75 612 17 83-84, lub osobiście w siedzibie PCPR, pok. 107, pok. 108, pok. 119, lub bezpośrednio z Kierownikiem PCPR – pok. 112, tel. 75 612 17 88.

Harmonogram spotkań na grudzień 2017

  • 16.12.2017 r. w godz. 10:00 – 14:00
  • 29.12.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00

Terminy spotkań w kolejnych miesiącach będą zamieszczane na stronie http://pcpr.boleslawiec.pl/

Wsparcie finansowane w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”, realizowanego przez Powiat Bolesławiecki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Jednocześnie przypominamy o Telefonie Zaufania dla osób w kryzysie

576 022 033 (sieć Play)

Dostępny codziennie od 20:00 do 22:00 (koszty rozmowy są naliczane według stawek operatora, z którego usług korzysta osoba dzwoniąca).

Telefon Zaufania powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Wsparcie kierowane jest do osób w kryzysie, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej. Dyżurny psycholog udzieli doraźnej pomocy psychologicznej, poinformuje o istniejących możliwościach otrzymania wsparcia i wyjścia z kryzysu. Ponadto informujemy, że w Ośrodku Pracy z Rodziną, funkcjonującym przy ul. Tysiąclecia 32d/2 w Bolesławcu dyżurują następujący specjaliści-konsultanci:

  • Psycholog – czwartki w godzinach od 8:00 do 10:00
  • Prawnik – środy w godzinach od 8:00 do 11:30, piątki od 8:00 do 12:00
  • Psychiatra – piątki w godzinach od 15:00 do 17:00
  • Terapeuta uzależnień – piątki w godzinach od 17:00 do 19:00

Istnieje również możliwość indywidualnego umówienia się w pozostałe dni tygodnia według harmonogramu dostępnego w siedzibie PCPR w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec.

Loga: Fundusze Europejskie, Dolny Śląsk, Unia EuropejskaLoga: Fundusze Europejskie, Dolny Śląsk, Unia Europejskafot. PCPR w Bolesławcu
Loga: Powiat Bolesławiecki, PCPR w BolesławcuLoga: Powiat Bolesławiecki, PCPR w Bolesławcufot. PCPR w Bolesławcu

tekst zlecony