Koszmar na parkingu przy drodze Dobra–Kliczków? Jest odpowiedź DSDiK

Koszmar na parkingu przy drodze Dobra–Kliczków? Jest odpowiedź DSDiK
fot. Czytelniczka Leszek Loch odniósł się do zarzutów naszej Czytelniczki.
istotne.pl kliczków, droga, dobra, dsdik, parking

Nasza Czytelniczka zwróciła uwagę na wjazd do parkingu na drodze Dobra–Kliczków (droga nr 350). Bolesławianka napisała: „Jest tak spartaczona robota, że nawet Kowalska to widzi”. I dodała: „Wyjazd z parkingu to jakiś koszmar”.

Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Leszek Loch:

Prace wykonane są jak najbardziej wykonane prawidłowo, zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę wraz ze zmianami wprowadzonymi na etapie realizacji. Potwierdzeniem tego jest uzyskanie przez Zamawiającego w roku 2016 pozwolenia na użytkowanie. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu podczas obowiązkowej kontroli po zakończeniu robót, co rzadko się zdarza, nie wniósł żadnych uwag do zrealizowanej inwestycji i udzielił pozwolenia na użytkowanie.

Kruszywo pokazane na zdjęciach [...] jest na wyjeździe z parkingu leśnego, a pochodzi z przeładowanych pojazdów ciężarowych dostarczających je na przebudowę drogi powiatowej Osiecznica–Świętoszów.

Niezabezpieczone plandekami ładunki podczas włączania się pojazdów ciężarowych do ruchu pod kątem prostym na znacznym pochyleniu wjazdu po prostu wysypują się na jezdnię. Bieżące utrzymanie zjazdu należy do jego właściciela.

I dodał:

„Pani Inspektor Kowalska” zrobiła zdjęcia na połączeniu nowej nawierzchni wjazdu i starego przebiegu drogi, która posiada nawierzchnię co najmniej kilkudziesięcioletnią i aktualnie jest parkingiem leśnym niebędącym w zarządzie DSDiK. Stary przebieg drogi nie podlegał przebudowie, jedynie zmieniono na nim organizację ruchu, stan nawierzchni jest taki, w jakim utrzymuje go obecny Zarządca.

Informuję jednocześnie , że nasz Dział odbiorów i gwarancji na dzień 3 sierpnia zaplanował przegląd gwarancyjny przedmiotowego odcinka (korekty łuku). Podczas tego przeglądu określone zostaną ewentualne wady i nałożony zostanie na Wykonawcę termin ich usunięcia.