Powiat Bolesławiecki Dolnośląską Stolicą Kultury. Ważna konferencja!

Powiat Bolesławiecki Dolnośląską Stolicą Kultury. Ważna konferencja!
fot. Krzysztof Gwizdała Starosta Bolesławiecki Karol Stasik serdecznie zaprasza na konferencję inaugurującą cykl wydarzeń w Powiecie Bolesławieckim w ramach projektu „Dolnośląska Stolica Kultury” dofinansowanego z środków Województwa Dolnośląskiego.
istotne.pl konferencja, powiat bolesławiecki

30 marca 2018 r. Starosta Bolesławiecki Karol Stasik i Wicestarosta Tomasz Gabrysiak podpisali umowę, na mocy której Powiat Bolesławiecki otrzymał dotację w wysokości 200.000 zł i zaszczytny tytuł „Dolnośląskiej Stolicy Kultury 2018” (DSK 2018), będący kontynuacją wkładu Województwa Dolnośląskiego w europejską kulturę, zapoczątkowanego przez wydarzenie „Wrocław Europejską Stolicą Kultury” w 2016 (Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLIV/1477/18 z dnia 22 lutego 2018 r.). Laureatami poprzednich edycji konkursu były: Powiat Wałbrzyski (Dolnośląska Stolica Kultury 2016) i Powiat Złotoryjski (Dolnośląska Stolica Kultury 2017).

Wicestarosta Powiatu Złotoryjskiego, Pani Wanda Grabos, przekaże gospodarzowi konferencji – Staroście Bolesławieckiemu – „klucz do Dolnośląskiej Stolicy Kultury” na konferencji inaugurującej projekt.

Konferencja, która zaczyna się 5 kwietnia br. o godz. 10:00 w Teatrze Starym w Bolesławcu, rozpoczyna cykl wydarzeń kulturalnych w powiecie bolesławieckim, na które serdecznie zapraszamy.

Poniżej program wydarzenia:

  • 10:00 – uroczyste otwarcie
  • 10:30 – przekazanie klucza Dolnośląskiej Stolicy Kultury
  • 10:45 – prezentacja cyklu wydarzeń w Powiecie Bolesławieckim jako Dolnośląskiej Stolicy Kultury
  • 10:50 – występ Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec”
  • 11:20 – wykład dr. nauk humanistycznych Grzegorza Ćwiertniewicza o kulturze Dolnego Śląska
  • 11:50 – przerwa kawowa
  • 12:30 – spektakl teatralny Teatru z Jednej Gliny Anety Ćwieluch „Śpik”
  • 13:20 – występ Chóru Środowiskowego „Harmonia” z Nowogrodźca
  • 14:00 – zakończenie konferencji.
LogoLogofot. Powiat Bolesławiecki

W ramach realizacji projektu „Dolnośląska Stolica Kultury 2018” Powiat Bolesławiecki oraz 6 Gmin z terenu powiatu zaplanowały szereg atrakcji dla mieszkańców oraz odwiedzających nas turystów.

19 maja 2018 r. Wiejski Dom Kultury w Tomaszowie Bolesławieckim w gminie Warta Bolesławiecka organizuje „Majowy Ludowy Zawrót Głowy” – spotkanie integracyjno-kulturalne, związane z przybyciem na tereny Dolnego Śląska ludności z Kresów Wschodnich, Bukowiny i Bałkanów Południowych. Zaplanowany został koncert oraz wydanie płyty dokumentującej XX-lecie zespołu „Niespodzianka” z Tomaszowa Bolesławieckiego. Oprócz uczty dla ducha – uczta dla ciała: degustacja potraw kuchni z terenów wschodnich i południowych.

Tydzień z Powiatem Bolesławieckim to coroczne święto powiatu współorganizowane z jednostkami powiatowymi, stowarzyszeniami oraz zaprzyjaźnionymi instytucjami. Przez cały tydzień, od 3 do 10 czerwca, odbywać się będą imprezy sportowe i kulturalne, łącząc mieszkańców wszystkich gmin powiatu w budowaniu wspólnej tożsamości.

10 czerwca 2018 r. odbędą się aż dwie imprezy: wyjątkowy jubileusz – 60-lecie Instytucji Kultury w Gromadce (Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce, Gmina Gromadka) oraz cykliczna już Bałkańska Festa w Bolesławicach, organizowana przez Gminę Bolesławiec.

23 czerwca 2018 r. Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki organizuje tradycyjny już Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej, nawiązujący do bałkańskich korzeni dużych grup ludności, które zasiedliły Bolesławiec i okolice po II wojnie światowej.

Zaraz potem, w dniach 24–25 czerwca przeniesiemy się do gminy Osiecznica, gdzie organizowane będą Dni Gminy, a w ramach ich obchodów między innymi znany już szeroko Skate-Maraton Borów Dolnośląskich. Obchody Dni Gminy Osiecznica rozpoczynają lato na sportowo i kulturalnie. Już 1 lipca z kolei będziemy mieli możliwość zanurzenia się w ludowej kulturze kresowej podczas trwania Festynu Kresowo-Kapuścianego w Żeliszowie, organizowanego w gminie Bolesławiec przez Radę Sołecką Wsi Żeliszów i Koło Gospodyń Wiejskich w Żeliszowie.

Powrót do kultury wysokiej funduje w dniach 4–26 sierpnia Miasto Bolesławiec, organizator 54. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego. Już 12 sierpnia gości zaprasza Gmina Gromadka – wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” z miejscowości Borówki, po czym znów wracamy do Bolesławca na słynne w Europie i na świecie Bolesławieckie Święto Ceramiki, które odbędzie się w tym roku w dniach 15–19 sierpnia.

Wrzesień przywita nas w gminie Osiecznica, gdzie 1 września Rada Sołecka Wsi Parowa organizuje w tym roku Gminne Dożynki. Następnie w dniach 8–9 września odbędzie się w Nowogrodźcu VI Jarmark Garncarski „Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą”, organizowany przez Gminę Nowogrodziec. 6 października Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy oraz Rada Sołecka Osiecznicy organizują Dzień Seniora, który kończy cykl wydarzeń organizowanych przez Gminy z terenu powiatu bolesławieckiego.

Projekt „Dolnośląska Stolica Kultury” zakończy 10 listopada 2018 r. konferencja podsumowująca cykl wydarzeń z całego roku. Konferencja podsumowująca, podobnie jak konferencja inaugurująca, odbędzie się w powiatowym Teatrze Starym w Bolesławcu.

tekst zlecony