Projekt EDWARD: Europejski Dzień bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach

Projekt EDWARD: Europejski Dzień bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach
fot. KP PSP Bolesławiec Mimo wielu działań podejmowanych zarówno przez instytucje krajowe, jak i organizacje międzynarodowe w dalszym ciągu liczba osób zabitych oraz ciężko rannych jest zatrważająca.
istotne.pl policja, wypadek

Jedną z inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach jest Europejski Dzień bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach (European Day Without A Road Death – EDWARD), organizowany przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego – TISPOL, we współpracy z krajami członkowskimi.

EDWARD to 24-godzinne działania prowadzone przez policje ruchu drogowego państw członkowskich TISPOL oraz podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Akcja promuje „wizję zero” przyjętą w wielu krajach, czyli zero ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Europie w dniu 21 września br. Jest to założenie niezwykle trudne do osiągnięcia. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że oprócz wzmożonej aktywności Policji na europejskich drogach, chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi na powszechny problem, jakim jest duża liczba osób, która codziennie traci życie i zdrowie w wypadkach samochodowych.

W 2016 roku na drogach powiatu bolesławieckiego doszło do 80 wypadków drogowych, w wyniku których 11 osób poniosło śmierć, a 96 osób zostało rannych. Główne przyczyny wypadków drogowych w naszym regionie to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

Aby urzeczywistnić ideę Projektu EDWARD, zachęcamy, aby 21 września firmy, organizacje, szkoły podjęły działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Czasem wystarczy zwykła rozmowa i wspólna refleksja. W myśl idei: MAŁE DZIAŁANIA PROWADZĄ DO DUŻYCH ZMIAN.

Jednak nie wystarczy zmienić swojego zachowania tylko w jednym dniu. Aby ludzie nie ginęli na drogach, powinniśmy zawsze mieć na uwadze własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwie osób, które możemy narazić swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem. Wtedy „wizja zero” naprawdę będzie możliwa do zrealizowania.

Głównymi celami działań EDWARD są:

  • podniesienie świadomości dotyczącej nadal aktualnego problemu, jakim jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz wypadki z udziałem osób rannych lub zabitych na drogach Europy
  • ponowne skierowanie uwagi podmiotów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na prowadzenie skutecznych działań niezbędnych do osiągnięcia celu Europy 2020, tzn. zmniejszenia o połowę łącznej liczby ofiar śmiertelnych wypadków w Unii Europejskiej do 2020 r. w stosunku do 2010 r., kiedy to zginęło na drogach 31 500 osób
  • pokazanie wartości, jaką mają ustanowione cele dla państw członkowskich Unii Europejskiej
  • zaprezentowanie możliwości znacznego zredukowania liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach drogowych płynących ze współpracy różnych sektorów i podmiotów.

Powyższa inicjatywa została poparta m.in. przez Komisję Europejską, Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC), Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wielkiej Brytanii oraz policje ruchu drogowego wszystkich państw będących członkami TISPOL.